Nagenoeg alle materialen kennen het fenomeen scheuren.

Afhankelijk van het materiaal en de omstandigheden zijn deze scheuren van invloed op o.a.:

 • Stabiliteit / veiligheid (constructief)
 • Duurzaamheid (aantasting)
 • Functioneren (vloeistofdichtheid)

Door middel van het meten van scheuren (lengte en wijdte) is het mogelijk een uitspraak te doen over de oorzaak, de toestand en de (mogelijke) gevolgen.

Het meten van scheuren kan op diverse manieren:

 • Met een scheurenkaartje
 • Met een scheurenloep
 • Met scheurwijdtemeters (monitoring)
 • Met een meetraster (bij bepaling van de cumulatieve scheurwijdte bij ASR, ook een vorm van monitoring)

Bij het meten van scheuren is het van belang de omstandigheden, zoals omgevings- en constructietemperatuur, goed vast te leggen. Bij voorkeur worden scheurwijdtemetingen uitgevoerd bij lage temperaturen omdat de scheuren dan de grootste wijdte hebben.

In het geval van monitoring is het van belang steeds zoveel mogelijk te meten:

 • Op eenzelfde moment
 • Onder dezelfde omstandigheden
 • Met dezelfde apparatuur
 • Door dezelfde persoon

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Scheurwijdtemetingen