Schades aan bouwkundige materialen of bouwdelen zijn vaak ontsierend maar kunnen op de langere duur ook leiden tot gevaarlijke, schadelijke en ongezonde situaties.

Het vroegtijdig opsporen en herstellen van bouwkundige schades en -gebreken kan daarbij een faalkosten beperkend effect hebben op het meerjarenonderhoudsplan.

Schades aan gebouwen van bouwkundige aard kunnen onder andere ontstaan door:

 1. Ontwerpfouten (gemaakt bij het ontwerp van het gebouw).
 2. Bouwfouten (gemaakt tijdens de uitvoering van bouw- en/of herstelwerkzaamheden).
 3. Levensduur ("ouderdom" van het bouwdeel).
 4. Chemische invloeden (het "milieu" waarin het bouwdeel zich bevindt).
 5. Fysische invloeden (zon, regen, wind, vorst et cetera).
 6. Mechanische invloeden (stootbelastingen, boorschades, verhinderde vervorming et cetera).

In sommige gevallen is er sprake van een combinatie van bovengenoemde factoren.

Nebest heeft veel ervaring opgedaan met betrekking tot schadeonderzoek aan bouwdelen en materialen van gebouwen van diverse aard. Dit betreft onder andere:

 • Schade aan metselwerk.
 • Schade aan dakbedekkingen.
 • Schade aan leisteen bekledingen.
 • Schade aan vloerafwerkingen.
 • Vroegtijdige degradatie van materialen.

Afhankelijk van de oorzaak en omvang van de schade, alsmede de functie van het bouwdeel of materiaal, kan een archiefonderzoek in combinatie met nader onderzoek op locatie en/of het laboratorium noodzakelijk zijn.

Nebest beschikt over de expertise (ervaren projectleiders, inspecteurs, bouwkundigen, materiaalkundigen en laboranten) en middelen (meet- en inspectie apparatuur en een eigen laboratorium) om schademechanismen te herkennen en schadeonderzoeken van bouwkundige aard gedegen uit te voeren. Praktische, en op deskundige wijze opgestelde, hersteladviezen vormen hierbij een standaard dienst.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Schadeonderzoek bouwkundig