Een karakteristiek element van historische gebouwen in Nederland is metselwerk. Omdat in Nederland niet veel natuursteen voorkwam, hoort bij de typisch Nederlandse stads- en dorpsgezichten voornamelijk baksteenmetselwerk.

Met name in de historisch-technische en historisch-industriële sector van Nederland kent het metselwerk ook een hoge functionaliteit. Hieronder vallen alle soorten bouwwerken van bouwkundige of civiele aard zoals sluizen, gemalen, stuwen en bruggen, maar ook kerken, molens, woonhuizen, forten, schoorstenen en vuurtorens.

De toepassing van metselwerk, bakstenen bijeengehouden met mortel, is even simpel als geniaal.

Toch met name historisch baksteen- en natuursteenmetselwerk behoeft onderhoud en restauratie. De keuze van materiaal en techniek van de uitvoering lijken eenvoudig, maar vragen specialistische kennis en vakmanschap. Hierbij is het van groot belang dat kennis en ervaring bij de instandhouding van historisch metselwerk op een gecoördineerde wijze wordt ontwikkeld en verspreid.

In de tijd dat men voor nieuwbouw dezelfde materialen en technieken gebruikte als voor herstel van historische gebouwen, was restaureren nog overzichtelijk. De nodige kennis en vakmanschap waren vaak aanwezig bij de aannemer om de hoek. Dat was zeker voor metselwerk het geval. In de huidige tijd is dat compleet anders.

Restauratietechniek metselwerk Het verschil tussen traditionele bouw en nieuwbouw is groot. De juiste materiaaltoepassing en wijze van uitvoering spelen een belangrijke rol, maar ook architectonisch bestaat een groot verschil tussen historische en moderne gebouwen. Daarbij gaat het herstel van een historisch gebouw vaak hand in hand met het verhogen van de functionaliteit, het prestatieniveau of een uitbreiding.

Wij adviseren in, en begeleiden restauratieprocessen van monumentale en historische bouwwerken in samenwerking met eigenaar, monumentbeheerder, aannemer en - indien er sprake is van een subsidieregeling - de subsidieverlenende instantie. Hierbij hoort bijvoorbeeld het reinigen, in stand houden en onderhouden van gevels, de sanering van vochtproblemen en zoutbelasting of het verwijderen van restauratieschade door ondeskundig materiaalgebruik of uitvoeringswijze.