Nebest is met de Productgroep Realisatie Windparken ruim 10 jaar betrokken bij de realisatie van de onderbouw van onshore windprojecten.

Destijds is gestart met kwaliteitstoezicht op de bouw van windturbinefundamenten. Inmiddels is Nebest gespeciali­seerd in de gehele onderbouw van windparken onshore en wordt bij windprojectontwikke­laars, wind­turbine­leveranciers en aannemers een helpende hand geboden met de volgende diensten, van initiatiefase tot en met onderhoudsfase:

 • Projectmanagement
 • Projectbegeleiding:
  - RAW-bestekken (RAW-contract)
  - referentieontwerpen
  - E&C-contract
  - D&C-contract
 • Civieltechnisch advies
 • Site management
 • Kwaliteitstoezicht
 • Auditing UAV gc-contracten
  - systeemtoetsen
  - procestoetsen
  - producttoetsen
 • Geotechnisch advies onshore en offshore: 
  - paalfundaties 
  - fundaties op staal 
  - draagvermogen / zettingen hardstands en wegen 
  - dijkstabiliteit 
  - heibaarheid 
  - trillingsprognose 
 • Inspectie onshore en offshore windparken in afstemming met de parkbeheerder 
 • Inventariseren en uitvoeren ­maatregelen transportroutes voor exceptioneel transport 

Safety Award wind


De onderbouw van een onshore windpark bestaat voornamelijk uit:

 • Hardstands voor de hoofd­kraan, hulp­kranen en opslag materiaal
 • Windturbinefundamenten, inclusief paal­fundering
 • Bouw betonnen ondertorens
 • Bouwwegen
 • Kabeltracé
 • Waterhuishouding

Enkele windparken waarbij Nebest betrokken is of is geweest:

 • Windpark Meer (België): de drie hoogste windturbines van België.
  Geleverde diensten: site management, kwaliteitstoezicht en maatregelen transport.
 • Windpark Nieuwegein: vijf windturbines langs rijksweg A27.
  Geleverde diensten: projectleiding, site management, kwaliteitstoezicht en maatregelen transport.
 • Windpark Delfzijl Noord: negentien wind­turbines gebouwd in de havenmond van haven Delfzijl.
  Geleverde diensten: civieltechnisch adviseur / vervangend site management en kwali­teitstoezicht.
 • Windpark Zeebrugge (België): vier wind­turbines in het havengebied Zeebrugge.
  Geleverde diensten: projectleiding, site management en kwaliteitstoezicht.
 • Windpark Storm AMG (België): drie windturbines op het terrein van Arcelor Mittal te Gent.
  Geleverde diensten: projectverantwoor­delijk en kwaliteitstoezicht.
 • Windpark Autena: drie windturbines.
  Geleverde diensten: civieltechnisch adviseur, site management en kwaliteitstoezicht.
  NWEA wind