Nebest is ruim 10 jaar betrokken bij de realisatie van de onderbouw van onshore windprojecten. Destijds is gestart met kwaliteitstoezicht op de bouw van windturbinefundamenten.

Inmiddels is Nebest gespeciali­seerd in de gehele onderbouw van windparken onshore en wordt bij windprojectontwikke­laars, wind­turbine­leveranciers en aannemers een helpende hand geboden met de volgende diensten, van initiatiefase tot en met onderhoudsfase:

 • Projectmanagement
 • Projectbegeleiding:
  - RAW-bestekken (RAW-contract)
  - referentieontwerpen
  - E&C-contract
  - D&C-contract
 • Civieltechnisch advies
 • Site management
 • Kwaliteitstoezicht
 • Auditing UAV gc-contracten
  - systeemtoetsen
  - procestoetsen
  - producttoetsen
 • Geotechnisch advies onshore en offshore: 
  - paalfundaties 
  - fundaties op staal 
  - draagvermogen / zettingen hardstands en wegen 
  - dijkstabiliteit 
  - heibaarheid 
  - trillingsprognose 
 • Inspectie onshore en offshore windparken in afstemming met de parkbeheerder 
 • Inventariseren en uitvoeren ­maatregelen transportroutes voor exceptioneel transport 

Safety Award wind

De onderbouw van een onshore windpark bestaat voornamelijk uit:

 • Hardstands voor de hoofd­kraan, hulp­kranen en opslag materiaal
 • Windturbinefundamenten, inclusief paal­fundering
 • Bouw betonnen ondertorens
 • Bouwwegen
 • Kabeltracé
 • Waterhuishouding

Enkele windparken waarbij Nebest betrokken is of is geweest:

 • Windpark Meer (België): de drie hoogste windturbines van België.
  Geleverde diensten: site management, kwaliteitstoezicht en maatregelen transport.
 • Windpark Nieuwegein: vijf windturbines langs rijksweg A27.
  Geleverde diensten: projectleiding, site management, kwaliteitstoezicht en maatregelen transport.
 • Windpark Delfzijl Noord: negentien wind­turbines gebouwd in de havenmond van haven Delfzijl.
  Geleverde diensten: civieltechnisch adviseur / vervangend site management en kwali­teitstoezicht.
 • Windpark Zeebrugge (België): vier wind­turbines in het havengebied Zeebrugge.
  Geleverde diensten: projectleiding, site management en kwaliteitstoezicht.
 • Windpark Storm AMG (België): drie windturbines op het terrein van Arcelor Mittal te Gent.
  Geleverde diensten: projectverantwoor­delijk en kwaliteitstoezicht.
 • Windpark Autena: drie windturbines.
  Geleverde diensten: civieltechnisch adviseur, site management en kwaliteitstoezicht.
  NWEA wind