Vanuit de productgroep Projectmanagement leveren wij expertise door de inzet van onze mensen op basis van regie of uitvoering van de werkzaamheden op productbasis.

Onze opdrachtgevers zijn:

 • Rijkswaterstaat
 • Provincies
 • Gemeentes, zoals de Top 5 gemeentes, regiegemeentes en kleine- en middelgrote gemeentes
 • Hoogheemraadschappen
 • Waterschappen
 • Aannemers
 • ProRail
 • Havenbedrijven, zoals Havenbedrijf Rotterdam en Zeeland Sea Ports
 • Industriële organisaties , zoals Tata Steel en BP
 • Nutsbedrijven, zoals Vestas en Eneco
 • Gemeentelijke vervoersbedrijven, zoals Dienst Metro Amsterdam en Bestuursregio Utrecht

Diensten en producten

Vanuit de productgroep Projectmanagement leveren wij de volgende diensten/producten:

 • Technisch management en Assetmanagement
 • Contractmanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Projectbeheersing
 • Uitvoeringsbegeleiding
 • Tenderondersteuning

Technisch management en Assetmanagement

Wij leveren advies dan wel adviseurs op het gebied van:

 • Kunstwerken: vaste en beweegbare bruggen, tunnels, viaducten, fly-overs, geluidsschermen, aquaducten, ecoducten, duikers, sluizen, gemalen en kademuren
 • Werktuigbouwkundige, mechanische en elektrotechnische installaties
 • Tunneltechnische installaties (TTI)
 • Wegen
 • Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (OV/VRI)
 • Riolering
 • Vaarwegen
 • Industriële automatisering (IA)
 • (Light) rail

Recente voorbeeldprojecten:

 1. Variabel Onderhoud Hoofdwegennet (VO HWN)
 2. Openbare verlichting Kleinpolderplein
 3. Renovatie Bediening en Besturing Eilandbrug Kampen (ReBEK)

Het verzorgen van technisch management is een belangrijke pijler van de productgroep Projectmanagement; dit doen wij onder andere door middel van de raamovereenkomst gemeente Den Haag.


Contractmanagement

Wij leveren advies dan wel adviseurs op het gebied van:

 • Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB)
  • Toetscoördinatie
  • Lead auditing
  • Uitvoeren van document-, systeem-, proces- en productaudits
  • Waarnemingen
 • Verificatie & Validatie
 • Contractbeheersing

Recente voorbeeldprojecten:

 1. MeerJarenProgrammaGeluid (MJPG)
 2. Vast Onderhoud Tunnels 2 (VOT-2)
 3. Spieringbrug te Muiden
 4. A15 Maasvlakte – Vaanplein | Realisatie nieuwe Botlekbrug in opdracht van A-Lanes A15 (DBFM-contract)


Omgevingsmanagement

Wij leveren advies dan wel adviseurs voor op het gebied van:

 • Stakeholdersmanagement
 • Communicatiemanagement
 • Verkeersmanagement
 • Conditionering
 • Vergunningen

Recente voorbeeldprojecten:

 1. Verkeerscentrale Rhoon
 2. Meppelerdiepsluis
 3. Knooppunt Joure en Traverse Harlingen


Projectbeheersing

Wij leveren advies dan wel adviseurs voor op het gebied van:

 • Risicomanagement
 • Financieel management
 • Kwaliteitsmanagement
 • Planningsmanagement
 • Projectondersteuning

Recente voorbeeldprojecten:

 1. Vast Onderhoud Tunnels 2 (VOT2)
 2. Landelijk Vast Onderhoud DVM Ketens (LVODK)
 3. Buitenring Parkstad Limburg (BPL)
 4. Programma BIM


Integrale veiligheid

Wij leveren advies dan wel adviseurs op het gebied van:

 • Klanteisenspecificatie en contractspecificaties
 • Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB)
 • Veiligheidsrondes en Safety Walks
 • Veiligheidsrapportages
 • Opleidingen

Recente voorbeeldprojecten:

 1. Afsluitdijk
 2. Blankenburgverbinding
 3. Cluster Tunnels III
 4. Sluizenprogramma
 5. Cluster Beweegbare objecten

Nebest heeft van Rijkswaterstaat de Raamovereenkomst Integrale Veiligheid gegund gekregen.


Uitvoeringsbegeleiding

Wij leveren advies dan wel adviseurs voor op het gebied van:

 • Directievoering en Toezicht
 • Projectleiding
 • Kwaliteitsborging
 • 2e Lijnskeuring

Recente voorbeeldprojecten:

 1. Realisatie Drechtbrug N207
 2. Renovatie VIK K17 Tolhuissluis/Koning Willem 1 Sluis
 3. Boortoezicht Sluiskiltunnel, Rotterdamsebaan en Noord/Zuidlijn


Tenderondersteuning

Wij leveren advies dan wel adviseurs voor op het gebied van:

 • Schrijven van tenderplannen
 • Verificatie & Validatie
 • Procesmanagement