Vanuit de productgroep Projectmanagement leveren wij expertise door de inzet van onze mensen op basis van regie (inzet op uurbasis) of uitvoering van de werkzaamheden op basis van product (inzet van mensen op basis van een vaste som).

Onze opdrachtgevers zijn:

 • Rijkswaterstaat
 • Provincies
 • Gemeentes, zoals de Top 5 gemeentes, regiegemeentes en kleine- en middelgrote gemeentes
 • Hoogheemraadschappen
 • Waterschappen
 • Aannemers
 • ProRail
 • Havenbedrijven, zoals Havenbedrijf Rotterdam en Zeeland Sea Ports
 • Industriële organisaties , zoals Tata Steel en BP
 • Nutsbedrijven, zoals Vestas en Eneco
 • Gemeentelijke vervoersbedrijven, zoals Dienst Metro Amsterdam en Bestuursregio Utrecht

Diensten en producten

Vanuit de productgroep Projectmanagement leveren wij de volgende diensten/producten:

 • Technisch management en Assetmanagement
 • Contractmanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Projectbeheersing
 • Uitvoeringsbegeleiding
 • Tenderondersteuning

Technisch management en Assetmanagement

Wij leveren advies dan wel adviseurs op het gebied van:

 • Kunstwerken: vaste en beweegbare bruggen, tunnels, viaducten, fly-overs, geluidsschermen, aquaducten, ecoducten, duikers, sluizen, gemalen en kademuren
 • Werktuigbouwkundige, mechanische en elektrotechnische installaties
 • Tunneltechnische installaties (TTI)
 • Wegen
 • Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (OV/VRI)
 • Riolering
 • Vaarwegen
 • Industriële automatisering (IA)
 • (Light) rail


Recente voorbeeldprojecten:

 1. Variabel Onderhoud Hoofdwegennet (VO HWN)
 2. Openbare verlichting Kleinpolderplein
 3. Renovatie Bediening en Besturing Eilandbrug Kampen (ReBEK)


Contractmanagement

Wij leveren advies dan wel adviseurs op het gebied van:

 • Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB)
  • Toetscoördinatie
  • Lead auditing
  • Uitvoeren van document-, systeem-, proces- en productaudits
  • Waarnemingen
 • Verificatie & Validatie
 • Contractbeheersing

Recente voorbeeldprojecten:

 1. MeerJarenProgrammaGeluid (MJPG)
 2. Vast Onderhoud Tunnels 2 (VOT-2)
 3. Spieringbrug te Muiden
 4. A15 Maasvlakte – Vaanplein | Realisatie nieuwe Botlekbrug in opdracht van A-Lanes A15 (DBFM-contract)

 


Omgevingsmanagement

Wij leveren advies dan wel adviseurs voor op het gebied van:

 • Stakeholdersmanagement
 • Communicatiemanagement
 • Verkeersmanagement
 • Conditionering
 • Vergunningen

Recente voorbeeldprojecten:

 1. Verkeerscentrale Rhoon
 2. Meppelerdiepsluis
 3. Traverse Harlingen


Projectbeheersing

Wij leveren advies dan wel adviseurs voor op het gebied van:

 • Risicomanagement
 • Financieel management
 • Kwaliteitsmanagement
 • Planningsmanagement
 • Projectondersteuning

Recente voorbeeldprojecten:

 1. Vast Onderhoud Tunnels 2 (VOT2)
 2. Landelijk Vast Onderhoud DVM Ketens (LVODK)
 3. Buitenring Parkstad Limburg (BPL)
 4. Programma BIM


Uitvoeringsbegeleiding

Wij leveren advies dan wel adviseurs voor op het gebied van:

 • Directievoering en Toezicht
 • Projectleiding
 • Kwaliteitsborging
 • 2e Lijnskeuring

Recente voorbeeldprojecten:

 1. Realisatie Drechtbrug N207
 2. Renovatie VIK K17 Tolhuissluis/Koning Willem 1 Sluis
 3. Boortoezicht Sluiskiltunnel en Noord/Zuidlijn


Tenderondersteuning

Wij leveren advies dan wel adviseurs voor op het gebied van:

 • Schrijven van tenderplannen
 • Verificatie & Validatie
 • Procesmanagement