Met de optische emissiespectrograaf kan op lastig te bereiken locaties de chemische samenstelling van een component bepaald worden.

De PMI-MASTER Smart is een draagbare optische spectrograaf die het mogelijk maakt materiaalmetingen uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen. 

Door de hoge mobiliteit en het niet-destructieve onderzoek is het mogelijk om met een goede voorbereiding veel metingen uit te voeren in een kort tijdsbestek. Zo kan snel en kostenefficiënt veel informatie worden verzameld voor diverse toepassingen. Door de compacte opbouw kan de spectrograaf eenvoudig op de rug gedragen worden. Met de ingebouwde accu kunnen circa 450 metingen op locatie uitgevoerd worden zonder aanvullende stroomvoorzieningen. 

Door de goede mobiliteit zijn metingen in of onder constructies die anders niet bereikbaar zouden zijn met vergelijkbare meetmethodieken goed uit te voeren. De meting zelf is nagenoeg niet-destructief en heeft geen constructieve impact op een constructie. Er wordt slechts een kleine hoeveelheid metaal afgevonkt voor de meting. 

Met de PMI-MASTER Smart kunnen wij onder andere de volgende elementen meten: C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, Al, Co, Cu, Mg, Nb, Ti, V, W, Zr, Pb, Fe. De nauwkeurigheid is afhankelijk van diverse factoren, maar altijd ruimschoots voldoende voor de hieronder beschreven toepassingen.

Mogelijke producten die wij kunnen aanbieden:

Bepalen koolstofequivalent of carbonequivalent op locatie om de lasbaarheid van staal vast te stellen. Dit is van toepassing bij oudere staalconstructies van een onbekende staalsoort of bijvoorbeeld bij het repareren van gescheurde lassen waar eerder koolstof is ingebracht.

Het bepalen van onbekende metaalsoorten van bestaande constructies. Door het bepalen van de samenstelling van het metaal is het mogelijk te bepalen om welke metaalsoort het gaat. 

Deze meting kunnen wij ook aanvullen met een hardheidsmeting. Hiermee kunnen de mechanische eigenschappen van een metaal niet-destructief benaderd worden voor een (her-)berekening. Zo kan destructief onderzoek in veel gevallen voorkomen worden.

Het verifiëren van metaal dat onder certificaat geleverd is. Voldoet een geleverde batch metaal aan de gestelde eisen?

Mocht u een ander probleem van materiaaltechnische aard hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen zodat wij een advies op maat kunnen verzorgen.

Wat is optische emissiespectrografie?

Optische emissiespectrografie is een techniek die tot enige tijd geleden voornamelijk in laboratoria gebruikt werd. Mobiele spectrografen bestaan al langer, maar waren zeer zwaar en konden niet eenvoudig los verplaatst worden.

De techniek brengt atomen in een aangeslagen of geëxciteerde toestand. Een aangeslagen atoom zendt daarbij elektromagnetische straling uit, dit heet emissie. Deze straling komt vrij in de vorm van een foton en valt soms in het spectrum van het zichtbare licht. Een spectrograaf meet de vrijgekomen fotonen. Aan de hand van de frequenties en hoeveelheden van de fotonen kan een spectrograaf zowel kwalitatief als kwantitatief de aanwezigheid van specifieke atomen en een materiaal bepalen.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Optische emissiespectrografie (OES)