De productgroep Onderzoek Staal, Conservering en Composieten bedient een brede klantenkring uit de industrie, civiele techniek en bouwkunde.

De materiaalkundige onderzoeken worden vrijwel geheel met eigen mensen uitgevoerd. Het team bestaat uit werktuigbouwkundigen, materiaalkundigen en chemici.
Onderstaand een aantal werkvelden met voorbeelden van onderzoeken en het bijbehorende advies.

Werkvelden Voorbeelden
Corrosieonderzoek

Microbiologisch geïnduceerde corrosie (MIC)
Corrosieonderzoek boven en onder water
Inspectie en advies

Schadeanalyse Oorzaakonderzoek
Vermoeiing / scheurvorming / breuk
Post metallografie
Kruiponderzoek
Faseonderzoek, bijvoorbeeld sigmafase
Schadeprognose
(In)keuring materiaal Afname / (batch)controle coating
PMI metalen
Materiaaleigenschappen Chemische samenstelling metalen
Fysische eigenschappen metalen
Conserveringsonderzoek

Een aantal specialiteiten van de productgroep Onderzoek Staal, Conservering en Composieten zijn vermoeiing in trogliggerdekken van bruggen, corrosie en conserveringsinspecties in besloten ruimten, onder water en op hoogte (rope access).


Schade-analyse

Een schade-analyse omvat veelal een oorzaakonderzoek. Hierbij worden de omstandigheden en achtergrondinformatie, samen met een grondige inspectie en diverse onderzoeken geanalyseerd.
Onder andere elektronen microscopie (SEM EDX), OES en XRF worden veelvuldig ingezet voor schade-analyse. Voor MIC-onderzoek wordt in voorkomende gevallen DNA-onderzoek uitgevoerd.


Chemische samenstelling metalen

De chemische samenstelling van metalen kan afhankelijk van de metaalsoort worden bepaald. Te denken valt aan OES-metingen en röntgen defractiemetingen (XRF). Met behulp van XRF-technologie kunnen we de elementaire (van magnesium tot uranium) samenstelling van materialen achterhalen. Door middel van aanstraling van het materiaal met röntgenstraling wordt dit bepaald. Het voordeel van deze methode is dat het een niet-destructieve analyse is op het materiaal, waardoor de integriteit wordt behouden. Een veelgebruikte toepassing is het meten van het gebruikte type rvs.

Net als de OES is de XRF zowel mobiel als stationair beschikbaar.

Chemische samenstelling metalenproducten


Fysische eigenschappen metalen

Zowel in het laboratorium als op locatie kunnen door de productgroep Onderzoek Staal, Conservering en Composieten diverse testen worden uitgevoerd om fysische eigenschappen van metalen te bepalen. Dit zijn bijvoorbeeld hardheid (Vickers, Brinell, Rockwell, MicroVickers, Equotip), treksterkte, breukrek, vloeigrens, brosheid (kerfslagproef), corrosiebeproevingen, ferrietmetingen en korrelgrootte bepaling.

Fysische eigenschappen metalen producten


Conserveringsonderzoek

De aanwezigheid van zware metalen in coating kan zowel in het veld als met een laboratoriumonderzoek vastgesteld worden. Voor het aantonen van chroom-6 heeft Nebest een stappenplan ontwikkeld waarmee met een combinatie van proeven met grote betrouwbaarheid de aanwezigheid van chroom-6 vastgesteld kan worden. De aanwezigheid van overige zware metalen kan zowel indicatief in het veld door middel van een in-situsneltest vastgesteld worden of in het laboratorium door middel van een laboratoriumanalyse op een verfmonster. De aanwezigheid van PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) kan worden vastgesteld door middel van een laboratoriumonderzoek op een verfmonster.

De hechting van een coating aan de ondergrond kan worden bepaald door middel van een pull-off test, een ruitjesproef of een kruissnedeproef. De dikte van een coating kan gemeten worden met behulp van een coatingdiktemeter, waarbij ook de dikte van individuele lagen bepaald kan worden.

Fourier Transformatie InfraRood (FT-IR) spectroscopie wordt gebruikt om verf te karakteriseren. Dit wordt onder meer gebruikt als fingerprint voor batchcontroles.

Andere uit te voeren onderzoeken zijn bijvoorbeeld: het meten van de viscositeit, dichtheid, vlampunt, droogtijd, wateropname, waterabsorptie, bestandheid tegen chemicaliën, elasticiteit, hardheid, slijtvastheid, trekkracht, glans en kleur.

Bestandheid tegen corrosie wordt onder andere bepaald door middel van een zoutsproeiproef, condenstest en diverse verouderingstests. Overigens zijn ook vele van deze testen bruikbaar voor kitten, lijmen, et cetera.


In het veld (on-site) testen

Een groot deel van de onderzoeken zijn ook in het veld te gebruiken (on-site) zoals OES / XRF-metingen en hardheden, diktemetingen en visueel onderzoek. Beproefde methodes in het veld. Op coatinggebied zijn wij de geschikte partner op inspectie met de juiste deskundigheid om de inspecties uit te voeren.  

In het veld (on-site) testenproducten