Iedere eigenaar of beheerder van bruggen, sluizen, viaducten, wegen en andere objecten is zich bewust van het onderhoud van die objecten.

Vanuit de productgroep Onderhoudsmanagement helpen wij eigenaren, beheerders en onderhoudspartijen bij het plannen en inrichten van dit onderhoud. Dit gebeurt al vanaf de ruwe plannen en de gehele levensduur van een areaal of object. Na de bouw worden nulinspecties uitgevoerd, gedurende de levensduur worden onderhoudsanalyses en contractopnames gedaan, meerjarenonderhoudsplannen gemaakt en richting het einde van de levensduur wordt advies gegeven over renovatie, vervanging of risico’s die een asset eigenaar loopt bij de instandhouding van zijn/haar areaal.

Informatie

Bij het verwerken van gegevens voor klanten zijn wij flexibel in het gebruik van toepassingen van verschillende soorten software. Wij maken gebruik van databases, maar steeds vaker werken we met een veelvoud aan beheersoftware van diverse leveranciers. Dit loopt uiteen van GIS-toepassingen en specialistische beheersystemen tot aan eenvoudige inspectietools waarmee wij een grote hoeveelheid data op locatie kunnen verwerken. Daarnaast maken we ook gebruik van eigen ontwikkelingen met diverse software om efficiënt te kunnen werken en hebben we het geheel zelf ontwikkelde beheerpakket SIDANonline.

Voor het onderhoud van de infrastructuur wordt het beheersen van de juiste data in de verschillende systemen steeds belangrijker. Vanuit de productgroep Onderhoudsmanagement creëren we voor u overzicht vanuit de grote hoeveelheid informatie en geven we hier op basis van stevige inhoudelijke kennis ook betekenis aan.


DISK / MIOK

Nebest is nauw betrokken bij het invullen en up-to-date houden van de onderhoudssystemen van Rijkswaterstaat. Voor de kunstwerken gebeurt dat in DISK en voor de kostenplanning in MIOK. Binnen onderhoudsmanagement zijn meerdere specialistische adviseurs actief die veel ervaring hebben met het werken in deze systemen. Hierbij worden onze specialisten ingeschakeld voor nulinspecties, verwerking of de inhoudelijke kennis van instandhouding van kunstwerken.


Ultimo

Rijkswaterstaat maakt meer en meer gebruik van Ultimo voor het inrichten en monitoren van het onderhoud van haar arealen. Er is nu landelijk ook besloten om dit integraal voor Rijkswaterstaat toe te passen. De productgroep Onderhoudsmanagement heeft de kennis in huis om in dit systeem te werken en kan ook helpen dit op de juiste manier in te richten om het daarmee ondersteunend te laten zijn voor de beheer- en uitvoeringsorganisatie. Uiteraard kan dit ook worden gedaan voor gemeenten, provincies, waterschappen of aannemers.


GIS

Werken met GIS-kaarten is al jaren een nuttige toepassing om inzicht te krijgen in met name lijnobjecten in de infrastructuur. De laatste jaren ontwikkelt dit zich snel en wordt effectiever gebruik­gemaakt van de mogelijkheden om de juiste informatie toe te voegen aan de geo-gerefereerde kaart. Dit kan bijvoorbeeld met foto-orthografische bestanden waarmee luchtfoto’s aan de GIS-kaart worden gekoppeld of inspecties volgens de STOWA-richtlijn waarmee schades aan oeverconstructies in kaart worden gebracht en het onderhoud direct kan worden ingepland, uitgevoerd en gemonitord. Onze specialisten werken veel met GIS-gerelateerde data in combinatie met opnames op locatie al dan niet met de toevoeging van onze kennis van objecten of degradatie van constructies. Graag combineren wij onze inhoudelijke kennis met de grote ervaring die wij hebben met opnames op locatie.