Het onderhoud van infrastructuur en civieltechnische kunstwerken is van oplevering tot sloop bij Nebest in goede handen.

Iedere eigenaar of beheerder van bruggen, sluizen, viaducten, wegen en andere objecten is zich bewust van het onderhoud van die objecten. Vanuit de productgroep Onderhoudsmanagement helpen wij eigenaren, beheerders en onderhoudspartijen bij het plannen en inrichten van dit onderhoud met een gedegen onderhoudsadvies.

Dit gebeurt al vanaf de ruwe plannen voor de bouw en omhelst de gehele levensduur van een areaal of object. Na de bouw worden nulinspecties uitgevoerd, gedurende de levensduur worden onderhoudsanalyses en contractopnames gedaan, meerjarenonderhoudsplannen gemaakt en richting het einde van de levensduur wordt advies gegeven over renovatie, vervanging of risico’s die een asset eigenaar loopt bij de instandhouding van zijn/haar areaal. De werkzaamheden die we voor u zouden kunnen uitvoeren zijn onder andere de volgende:

  • Analyseren areaalinformatie
  • Onderhoudsadvies
  • Conditiemetingen conform NEN 2767
  • Verwerken gegevens in beheersystemen: DISK/MIOK, Ultimo en GIS
  • Inspecties en onderzoek volgens CUR117
  • Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's)

Areaalinformatie

Steeds vaker wordt een beroep op ons gedaan om alle beschikbare informatie die een beheerder heeft over zijn areaal of zijn kunstwerken, te ordenen en te duiden. Vanuit Rijkswaterstaat wordt dit het actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) maken van de areaalinformatie genoemd. Omdat wij gewend zijn met deze informatie te werken kunnen wij klanten in nauw overleg hierbij van dienst zijn.

Onderhoudsadvies

De cyclus van het beheer en onderhoud strekt zich uit van ontwerp tot sloop en hergebruik. Nebest geeft onderhoudsadvies aan beheerders van kunstwerken en infrastructuur. Dit advies wordt gedaan op strategisch en operationeel niveau en omvat technisch inhoudelijke en financiële parameters zodat de informatie gebruikt kan worden voor het plannen en uitvoeren van werkzaamheden en voor het budgetteren en onderbouwen van kosten.

Informatie en databases

Bij het verwerken van gegevens voor klanten zijn wij flexibel in het gebruik van toepassingen van verschillende soorten software. Wij maken gebruik van databases, maar steeds vaker werken we met een veelvoud aan beheersoftware van diverse leveranciers. Dit loopt uiteen van GIS-toepassingen en specialistische beheersystemen tot aan eenvoudige inspectietools waarmee wij een grote hoeveelheid data op locatie kunnen verwerken. Daarnaast maken wij ook gebruik van eigen ontwikkelingen met diverse software om efficiënt te kunnen werken en hebben wij het geheel zelf ontwikkelde beheerpakket SIDANonline.

Voor het onderhoud van de infrastructuur wordt het beheersen van de juiste data in de verschillende systemen steeds belangrijker. Vanuit de productgroep Onderhoudsmanagement creëren wij voor u overzicht vanuit de grote hoeveelheid informatie en geven wij hier op basis van stevige inhoudelijke kennis ook betekenis aan.


DISK / MIOK

Nebest is nauw betrokken bij het invullen en up-to-date houden van de onderhoudssystemen van Rijkswaterstaat. Voor de kunstwerken gebeurt dat in DISK en voor de kostenplanning in MIOK. Binnen de productgroep Onderhoudsmanagement zijn meerdere specialistische adviseurs actief die veel ervaring hebben met het werken in deze systemen. Hierbij worden onze specialisten ingeschakeld voor nulinspecties, verwerking of de inhoudelijke kennis van instandhouding van kunstwerken.


Ultimo

Rijkswaterstaat maakt meer en meer gebruik van Ultimo voor het inrichten en monitoren van het onderhoud van haar arealen. Er is nu landelijk ook besloten om dit integraal voor Rijkswaterstaat toe te passen. De productgroep Onderhoudsmanagement heeft de kennis in huis om in dit systeem te werken en kan ook helpen dit op de juiste manier in te richten om het daarmee ondersteunend te laten zijn voor de beheer- en uitvoeringsorganisatie. Uiteraard kan dit ook worden gedaan voor gemeenten, provincies, waterschappen of aannemers.

Meerjarenonderhoudsplannen                              

Een belangrijk onderdeel van een onderhoudsadvies is de onderhoudsplanning of meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). Hierin wordt de informatie uit de inspecties, onderzoeken en analyses vertaald in een plan voor het onderhoud van de toekomst. De benodigde activiteiten worden in de tijd gepland en er kunnen kosten aan verbonden worden zodat dit ook de onderbouwing is voor budgettering in de toekomst.


GIS

Werken met GIS-kaarten is al jaren een nuttige toepassing om inzicht te krijgen in met name lijnobjecten in de infrastructuur. De laatste jaren ontwikkelt dit zich snel en wordt effectiever gebruik­gemaakt van de mogelijkheden om de juiste informatie toe te voegen aan de geo-gerefereerde kaart. Dit kan bijvoorbeeld met foto-orthografische bestanden waarmee luchtfoto’s aan de GIS-kaart worden gekoppeld of inspecties volgens de STOWA-richtlijn waarmee schades aan oeverconstructies in kaart worden gebracht en het onderhoud direct kan worden ingepland, uitgevoerd en gemonitord. Onze specialisten werken veel met GIS-gerelateerde data in combinatie met opnames op locatie al dan niet met de toevoeging van onze kennis van objecten of degradatie van constructies. Graag combineren wij onze inhoudelijke kennis met de grote ervaring die wij hebben met opnames op locatie.


Conditiemetingen NEN 2767

Bij het beheer en onderhoud van de infrastructuur wordt bij het in kaart brengen van de staat van objecten veel gebruik gemaakt van de NEN 2767 – conditiemetingen. De productgroep Onderhoudsmanagement past deze norm vaak toe op veel verschillende typen objecten van afsluiter tot sluizencomplex. Aannemers en overheid maken gebruik van de norm om in onderhoudscontracten daarom veelvuldig gebruik van onze expertise van deze norm.


CUR 117

In samenwerking met de andere afdelingen binnen Nebest passen we de verschillende typen onderzoek van de CUR 117 toe. In multidisciplinaire teams brengen we de situatie van uw assets in kaart met behulp van de inspecties, onderzoeken en berekeningen die u in samenspraak met ons nodig acht.