Vanuit de NEN 3140 is er de verplichting om alle elektrische installaties regelmatig te keuren. Hiervoor voert Nebest NEN 3140-inspecties uit. Tijdens deze inspectie keuren wij alle elektrische installaties op de controlepunten zoals de NEN 3140 die voorschrijft. Tijdens de keuring voeren wij zowel een visuele inspectie als enkele metingen uit.

Bij de inspectie constateren wij veiligheidsrisico’s. Deze risico’s worden tijdens een inspectie vastgelegd met foto’s en een aanduiding van de ernst en omvang van het gevaar. Ook kunnen wij u adviseren over de te nemen maatregelen. Dankzij onze inspectiesoftware op tablets kan Nebest deze inspecties snel en efficiënt uitvoeren. Wij zien daarbij ook steeds vaker dat wij gehele arealen keuren in tegenstelling tot een enkel object.

Tijdens de NEN 3140-keuring bepalen wij ook wanneer u de eerstvolgende keuring dient uit te (laten) voeren. Dit is voorgeschreven in de norm en is afhankelijk van het bouwjaar en de onderhoudstoestand van de installatie.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de NEN 3140-keuring