Alle gebouwen, nieuw of bestaand, hebben onderhoud nodig voor instandhouding, veilig gebruik, functionaliteit en behoud van de gewenste uitstraling.

Een beheerder, zoals een Vereniging van Eigenaren kan het onderhoud incidenteel en curatief doen, maar vooraf gepland preventief onderhoud is effectiever en financieel beter te beheersen.

Nebest combineert diepgaande technische kennis met een brede ervaring over onderhoud van alle bouwkundige onderdelen van een bouwwerk (en gebouwgebonden installaties) om klanten van dienst te kunnen zijn bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van hun eigendom.

Voor het maken van een MJOP wordt met een visuele inspectie een nulmeting uitgevoerd van het gebouw. In overleg met de beheerder wordt gekeken naar de beoogde staat van het gebouw in de tijd.  Op basis van beschikbare informatie, eigen waarnemingen en eventueel aanvullend onderzoek van fundering tot en met de dakbedekking, wordt een plan voor onderhoud op termijnen gemaakt. Hierbij worden duidelijke prioriteiten aangegeven met betrekking tot noodzakelijkheid en financiële mogelijkheden.

Een gestructureerd plan van aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een archiefonderzoek naar de technische opbouw en het onderhoudsverleden
  • Een inspectie van het gebouw, van dak tot en met kruipruimte
  • Probleempunten worden nader onderzocht
  • Gebouwgebondeninstallaties worden onderzocht op onderhoudstatus
  • Rapportage van alle resultaten met advies over noodzakelijk onderhoud op termijn, met opgaven van de onderhoudintervallen
  • Opgaven van kosten op basis van kengetallen en hoeveelheden (per onderdeel)
  • Een planning op basis van de beoogde exploitatieperiode
  • Een presentatie van het MJOP aan de opdrachtgever

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)