Op basis van een uitgevoerde inspectie wordt vaak een meerjarenonderhoudsplan of meerjarenkostenraming opgesteld.

Deze tabel geeft inzicht in de benodigde maatregelen om het areaal te onderhouden. Deze maatregelen bestaan uit vast onderhoud, variabel onderhoud en (vervangings)investeringen. De doorkijk naar de toekomst betreft veelal een termijn van 10 jaar, maar het is geen probleem om voor 50 of 100 jaar vooruit te plannen.

Het is mogelijk om het meerjarenonderhoudsplan op basis van beleidskeuzes en standpunten van de gemeente af te stemmen. Dit wil zeggen dat tijdens het plannen van maatregelen rekening wordt gehouden met onderwerpen als gebiedskwaliteit, aanzicht, duurzaamheid of beschikbare budgetten. Op deze wijze kan het meerjarenonderhoudsplan goed op de doelen en visie van de gemeente aansluiten. Eventueel is het mogelijk om aanvullend een beheerbeleidsplan voor de gemeente op te stellen.

Deze producten maken gebruik van de Meerjarenonderhoudsplan