Indien een klant vraagt om bepaald onderzoek of ten behoeve van input voor bijvoorbeeld een schade- en/of restlevensduuronderzoek, heeft Nebest alle mogelijkheden in huis om daarvoor de juiste kernen te kunnen boren uit beton, metselwerk of hout.

Kernboringen voeren wij het liefst zelf uit omdat wij als geen ander weten wat er aan afmetingen en materiaal benodigd is om de vereiste beproevingen op een juiste normatieve wijze uit te kunnen voeren. Alleen wanneer sprake is van grootschalige booropdrachten maken wij gebruik van in gehuurde boorders. Dit zijn dan altijd vaste onderaannemers die weten wat wij willen, namelijk kernen en geen gaten. Tevens zal dan altijd een inspecteur / meetkundige van ons op locatie aanwezig zijn om de volgende redenen:

 • Het uitzetten van boorlocaties met behulp van een Profometer of Ferroscan om het doorboren van wapening te voorkomen.
 • Het beoordelen van de kernen om tijdig te kunnen beoordelen of de kernen bruikbaar zijn of dat het noodzakelijk is een extra kern te boren.

Onderstaand een indicatie van diameters en lengtes van kernen die benodigd zijn voor een aantal gangbare onderzoeken

ASR

 • Eenassige treksterkte ø 75 mm, lengte 150 mm (boorlengte circa 200 mm) en druksterkte, lengte / diameter verhouding 1. Hiervoor kan een zelfde kern worden genomen die langer wordt geboord, voorkeur heeft echter een kern ø 100. Boorlengte ligt dan meestal rond de 170 mm.
 • PFM (polarisatie- en fluorescentiemicroscopie).

Carbonatatiediepte, chloridegehalte, sulfaatgehalte en cementsoort / -gehalte

 • ø 50 mm, lengte 70 mm.

Druksterkte

 • Beton ø 100 mm, lengte 100 mm (boorlengte circa 1700 mm).
 • Metselwerk ø 150-200 mm, lengte minimaal steens.

Porositeit

 • ø 100 mm, lengte 100 mm, maar elke afmeting mag als maar minimaal een kilo wordt verkregen.

Splijttreksterkte

 • Bij voorkeur ø 150 mm, lengte 300 mm, maar kleiner mag ook. Bij voorkeur met lengte / diameter verhouding 2.

Volumieke massa

 • ø 100 mm, lengte 100 mm, maar hiervoor wordt meestal een kern van een andere beproeving gebruikt voorafgaand aan andere beproevingen zoals druksterkte.

Waterindringing

 • Beton ø 100 mm, boorlengte circa 1700 mm.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Kernboringen