De inventarisatie heeft tot doel inzicht verschaffen in de samenstelling van het areaal per constructie. Hierbij worden in elk geval materialen en afmetingen in kaart gebracht. Daarnaast kan dit aangevuld worden met overige parameters en eigenschappen om een zo uitgebreid mogelijk beeld te krijgen van de constructie. Civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen kunnen geïnventariseerd worden.

Aan de basis van een inventarisatie kan een archiefstudie uitgevoerd worden. Daarbij wordt verder gekeken dan het archief van de opdrachtgever. Er zijn bijvoorbeeld veel objecten ooit voor een provincie of Rijkswaterstaat gebouwd die nu in beheer zijn van de gemeente. Of meerdere gemeenten zijn samengevoegd waarbij informatie niet juist is samengevoegd. Nebest kent de weg binnen veel archieven in Nederland, zowel bij de kleinere als grote overheden waardoor vaak waardevolle informatie is terug te vinden. Vanuit het archief worden tekeningen, bestekken en andere documenten bekeken.

Naast de archiefstudie kan een opname op locatie uitgevoerd worden. Tijdens de opname worden de verschillende onderdelen van de constructie in kaart gebracht en ingemeten. Meestal wordt dit uitgevoerd zonder verkeersmaatregelen of bereikbaarheidsvoorzieningen. Deze opname zegt niets over de technische staat, uiteraard is de opname eenvoudig te combineren met een inspectie.

Inventarisatie, draagkracht objecten
Vaak valt de vraag voor inventarisatie samen met een vraag over constructieve veiligheid. Op basis van een archiefstudie is soms een uitspraak te doen over de ontwerpuitgangspunten van een object en daarmee over de draagkracht. Op basis van de opname op locatie kan een constructieve beschouwing of herberekening uitgevoerd worden. Daarbij zijn wel aanvullende onderzoeken nodig, zoals bijvoorbeeld een nader onderzoek.

Deze producten maken gebruik van de Inventarisatie