Om stalen kunstwerken in stand te houden is regelmatige inspectie noodzakelijk. Nebest kan een visuele inspectie leveren tot en met het volledige traject van visuele inspecties, gericht technische onderzoeken, nadere onderzoeken en constructieve herberekeningen.

Als basis van het beoordelen van stalen kunstwerken voeren we een visuele inspectie uit. Hierin beoordelen wij de stalen constructie op scheurvorming, materiaalafname en overige schadebeelden. Ook het beoordelen van (reparatie)lassen is onderdeel van de inspectie.

Als aanvulling op de visuele inspectie worden ook gericht technische inspecties uitgevoerd. Denk hierbij aan een onderzoek naar staalvermoeiing of naar de lassen van de constructie. Dit zijn schadebeelden die wij in de praktijk vaak tegenkomen door de toenemende verkeersbelasting. Een bekend fenomeen bij veel stalen kunstwerken is vermoeiing. Van invloed zijn de leeftijd van het kunstwerk, de (wisselende) verkeersbelastingen, scheurvorming en materiaalafname door corrosie. De integriteit van een kunstwerk moet daarom periodiek beoordeeld worden op vermoeiing.

Om constructieve herberekeningen te kunnen maken zijn gegevens nodig van het stalen kunstwerk. Tekeningen en documentatie zijn voor bestaande kunstwerken vaak niet beschikbaar. Nader onderzoek naar het toegepaste staal, met name de staalkwaliteit, is dan noodzakelijk. Een veelvoorkomend nader onderzoek is het onderzoeken van de staalsoort en de staalkwaliteit met behulp van een mobiele OES-meter en hardheidsmeter. Destructief onderzoek kan hiermee worden voorkomen.

Wij inspecteren stalen bruggen (stalen liggers, rijdek, opleggingen), sluizen (sluisdeuren), stalen profielen (buizen, kokers, I-profielen, H-profielen). Voor het inspecteren en meten aan stalen profielen verwijzen wij u door naar de productgroep Onderzoek Beton.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Inspectie stalen kunstwerken