De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. De NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van de NEN 3140 is een manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Doel van de NEN 3140

Het doel van deze verzameling publicaties is om voor Nederland de algemene eisen voor veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen te geven.

Bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen omvat het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen bij arbeid, onderhoud, inspectie, beheer en werken aan of nabij elektrische installaties.

Zowel bij het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op gevaar veroorzaakt door een elektrische schok, vlambogen, brand, explosie, elektromagnetische krachten of onbedoeld inschakelen en uitschakelen.

De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning.

Inspectie conform de NEN 3140

Nebest heeft sinds 2006 ervaring met het uitvoeren van inspecties volgens de NEN 3140. Voor verschillende opdrachtgevers hebben wij inspecties en keuringen uitgevoerd aan compleet verschillende objecten. Dit varieert van kleinere objecten zoals laagspanningskasten ten behoeve van openbare verlichting of marktkasten in Utrecht tot aan de grote Rijkswaterstaatobjecten zoals sluiscomplexen, bascule- en ophaalbruggen.

Deze producten maken gebruik van de Inspectie NEN 3140