Indien een vastgoedeigenaar voornemens is een bestaand pand aan te passen voor herbestemming kan de productgroep Bouwkunde een belangrijke rol vervullen in het succesvol volbrengen van een dergelijk initiatief.

Met onze veelzijdigheid aan technische specialisten binnen de afdeling kunnen wij een projectteam voor herbestemming van een object op diverse wijzen ondersteunen, voeden of zelfs leiden. Productgroep Bouwkunde kan direct een bijdrage leveren aan de volgende onderwerpen en diensten:

 • Archiefonderzoek
 • Nulstandbepaling (weet wat u heeft!)
 • Schade-inventarisatie
 • Schadeonderzoek
 • Restlevensduurbepaling draagconstructies
 • Constructieve analyses bestaande- en nieuwe draagconstructies
 • Constructietekenwerk
 • Principedetaillering
 • Controle bouwregelgeving
 • Omgevingsvergunningaanvraag
 • Projectco√∂rdinatie (multidisciplinair)
 • Et cetera

Ook wanneer vakdisciplines niet direct aanwezig zijn binnen de productgroep, kunnen wij u met behulp van onze brede parate kennis binnen Nebest of samen met een van onze vaste partners volledig ondersteunen bij de uitwerking van plannen voor herbestemming. Nebest beschikt over een breed netwerk waarin architecten, projectmanagers, bouwplantoetsers, installatieadviseurs, kostendeskundigen, bouwfysisci en geotechnici zijn vertegenwoordigd. Geen (her)bestemming gaat ons te ver.

Deze producten maken gebruik van de Herbestemming