De gevels en daken vormen samen met de vloer de gebouwschil. De gebouwschil biedt bescherming tegen het klimaat van buiten en andere aangrenzende ruimten. Onder normale omstandigheden worden de wind- en waterdichtheid als belangrijkste eigenschappen van de gebouwschil ervaren. Maar niet minder van belang zijn de brandveiligheid, geluidwerendheid of thermische prestaties.

Nebest kan in iedere levensfase van een gebouw adviseren over de prestaties van een gebouwschil. Of u nu een gebouw aan het ontwerpen bent en advies wilt over de detailleringen, een gebouw aan het bouwen bent met bijzondere eisen aan lucht- en waterdichtheid of dat er lekkages of andere klachten zijn in een bestaande situatie. Onderstaand geven wij een indruk wat wij zoal voor u kunnen betekenen in verschillende fasen. Als uw adviesbehoefte hier niet voorkomt, neem gerust contact op want niet alles is te omschrijven.

Ontwerp

Bij Nebest werken bouwkundigen met veel ervaring in de realiteit van de bouw met de complexe principes van de bouwfysica. Juist deze ervaring komt van pas bij het uitwerken van detailleringen. De prestaties van de gebouwschil worden in belangrijke mate in de detailleringen bepaald. Belangrijk is een juiste afstemming op de vereiste prestaties. De luchtdoorlatendheid van een gebouw vraagt bijvoorbeeld een fijnzinnige analyse van het totale gebouw om de vereiste luchtdichtheid te bereiken zonder onnodige maatregelen. Nebest kan u adviseren hoe u de juiste prestaties in uw (uitvoerings)ontwerp verankerd krijgt.

Uitvoering

Bij de realisatie van een gebouw komt het er op aan! Alles wat bedacht is moet samenkomen binnen de gevraagde kwaliteit, budget en planning. Juist de kwaliteit lijkt wel eens aandacht te verliezen als de druk op de planning toeneemt, of de ervaring ontbreekt op de bouwplaats om de bouwfysische prestaties te beoordelen en zo nodig bij te sturen. Die extra ervaring kunnen wij toevoegen door bouwplaatsbezoeken of specifieke metingen of beoordelingen. Bij hoge eisen of bijzondere detailleringen is het bijvoorbeeld verstandig om de waterdichtheid van een gevelconstructie vroeg in het bouwproces te meten. Wij kunnen de waterdichtheidsmetingen (volgens NEN 2778 en/of NEN-EN 1027) uitvoeren en meedenken in oplossingen als het gewenste resultaat nog niet is behaald.

Metingen

Vroeg in het bouwproces weten of de vereiste prestatie wordt behaald of vlak voor oplevering de gerealiseerde prestatie aantonen? Nebest kan de nodige metingen voor u uitvoeren en meedenken in oplossingen als het gewenste resultaat nog niet is behaald. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld:

  • Waterdichtheidsmetingen (volgens NEN 2778 en/of NEN-EN 1027).
  • Luchtdoorlatendheidsmetingen van woningen of utiliteitsgebouwen (NEN 2686 / NEN-EN-ISO 9972, BREEAM ENE 26).
  • Thermografisch onderzoek (NEN-EN 13187, BREEAM ENE 26).

Klachtenonderzoek

Helaas zijn klachten in bestaande gebouwen aan de orde van de dag. Soms zijn die gebouwen nog maar net opgeleverd. De oorzaak van een lekkage, schimmelproblemen of comfortklachten kan wel eens complex zijn. Er is dan de nodige kennis van bouwtechniek, kozijnen, bouwfysica en vooral onderzoekservaring en creativiteit nodig om de werkelijke oorzaak van het probleem vast te stellen. Klachten beperken zich niet tot de gebouwschil alleen, maar kunnen ook ontstaan rondom natte ruimten of door het binnenklimaat. Bij Nebest werken specialisten om complexe vochtproblemen en andere schadegevallen te onderzoeken. Een specialisme die zij graag inzetten in uw project. Maar bij ons hoeft u niet te wachten tot vastgesteld is dat een probleem ‘complex’ is. Te vaak komen wij bij klachten die al jaren voortduren, waar al diverse onderzoeken gedaan zijn, maar waar steeds net het juiste inzicht ontbrak om de relatief eenvoudige oorzaak vast te stellen. Neemt u ook gerust bij een eerste klachtmelding contact op om laagdrempelig af te stemmen welke aanpak passend is. Als onze eigen kennis niet toereikend is hebben wij een breed netwerk van specialisten om de juiste specifieke kennis bij het onderzoek in te brengen. Wij zijn graag uw partner om tot een voor alle betrokkenen zo efficiënt mogelijke oplossing te komen.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Gevels en daken