Met kennis van de stijfheid van een materiaal kunnen berekeningen worden gemaakt van een constructie. Bijvoorbeeld voor een brugdek of woongebouw. De stijfheid wordt bepaald door de elasticiteitsmodulus te meten (e-modulus). Dit kan voor een groot aantal materialen zoals natuursteen, beton, kunststof, baksteen en staal.

De e-modulus is de relatie tussen de uitgeoefende kracht en de vervorming van een proefstuk. Voor beton wordt deze stijfheid officieel aangeduid als de secans-elasticiteitsmodulus. De proef wordt uitgevoerd door meetklokken op een betonkern aan te brengen en vervolgens de betonkern geleidelijk in stappen te belasten. Bij elke belastingsstap wordt de indrukking van het proefstuk gemeten. De maximale belasting bij deze proef wordt op circa een derde van de bezwijklast gekozen, daarom dient de bezwijklast van het materiaal (indien mogelijk) vooraf vastgesteld te worden.

Voor de beproeving van beton wordt gemeten conform NEN-EN 12390-13:2013 “Beproeving van verhard beton - Deel 13: Bepaling van de secans-elasticiteitsmodulus onder druk”.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de E-modulus