Voor de herberekening van bestaande constructies is kennis van de druksterkte van het beton nodig. Hetzelfde geldt voor wanneer een bouwproject een snelle belasting vraagt van een net gestorte betonconstructie. Ook voor aannemers, betoncentrales en betonwarenfabrieken kan de druksterkte worden bepaald als productiecontrole.

De druksterkte van beton wordt bepaald conform NEN-EN 12390-3. Hiervoor worden kubussen van 150 x 150 x 150 mm gestort. Indien het een bestaande constructie betreft, kunnen voor het bepalen van de druksterkte kernen uit de constructie geboord worden.

Indien de druksterkte van boorkernen bepaald moet worden, worden de boorkernen eerst op een lengte:diameter verhouding van 1:1 gezaagd. De kopse kanten van de gezaagde kern moet vlak en plan parallel zijn. Dit gebeurt door slijpen van deze oppervlakken met een slijpmachine voorzien van  een diamantslijpkom. Betonkubussen hoeven doorgaans niet voorbewerkt te worden.

Van kubussen wordt de vlak- en haaksheid bepaald. Door het meten en wegen wordt de volumieke massa bepaald van zowel kubussen als kernen. Het proefstuk wordt aansluitend in de drukbank geplaatst. Met een constante toename van de kracht wordt de cilinder of kubus beproefd tot het moment van bezwijken. Een eventueel afwijkend bezwijkpatroon wordt genoteerd. De druksterkte wordt berekend door de maximale kracht te delen door het oppervlak. Al deze gegevens worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage.

Indien minimaal drie kubussen of cilinders worden beproefd, kunnen de bepaalde waarden door middel van de formule uit NEN-EN 13791 omgerekend worden naar de sterkteklasse.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Druksterkte beton