Portable OES

De PMI-MASTER Smart is een draagbare optische spectrograaf die het mogelijk maakt materiaalmetingen uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen. Door de hoge mobiliteit en het niet-destructieve onderzoek is het mogelijk met een goede voorbereiding veel metingen uit te voeren in een kort tijdsbestek. Door de compacte opbouw kan de spectrograaf eenvoudig op de rug gedragen worden.

Wat is optische emissie spectrografie?

De techniek brengt atomen in een aangeslagen of geëxciteerde toestand. Een aangeslagen atoom zendt daarbij elektromagnetische straling uit, dit heet emissie. Deze straling komt vrij in de vorm van een foton en valt soms in het spectrum van het zichtbare licht. Een spectrograaf meet de vrijgekomen fotonen. Aan de hand van de frequenties en hoeveelheden van de fotonen kan een spectrograaf zowel kwalitatief als kwantitatief de aanwezigheid van specifieke atomen en een materiaal bepalen.

Met de PMI-MASTER Smart kunnen wij onder andere de volgende elementen meten: C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, Al, Co, Cu, Mg, Nb, Ti, V, W, Zr, Pb, Fe. De nauwkeurigheid is afhankelijk van diverse factoren, maar altijd ruimschoots voldoende voor de hieronder beschreven toepassingen.

Toepassingen

  • Het bepalen van de koolstofequivalent of carbonequivalent op locatie om de lasbaarheid van staal vast te stellen.
  • Het bepalen van onbekende metaalsoorten van bestaande constructies. Deze meting kunnen wij ook aanvullen met een hardheidsmeting. Hiermee kunnen de mechanische eigenschappen van een metaal niet-destructief benaderd worden voor bijvoorbeeld een (her-)berekening.
  • Het verifiëren van metaal dat onder certificaat geleverd is.

Fotoalbum