Inspecties van kunstwerken kunnen vele doelen hebben. De CUR-Aanbeveling 117 biedt een overzicht van de verschillende inspectietypes en hun doel. Nebest biedt alle type inspecties uit deze CUR 117, van conditiemeting tot gericht technisch onderzoek en van instandhoudingsadviezen tot restlevensduurberekeningen. Indien gewenst kunnen wij u ook adviseren bij het selecteren van de juiste inspectie voor uw doel.

Dankzij speciaal ontwikkelde rapportagetools zijn wij in staat snel overzichtelijke rapporten te genereren. De basis van de rapportages is de expertise van de adviseurs geïllustreerd met veel beeldmateriaal. De vele foto’s illustreren de resultaten, zodat voor beslissers duidelijk is waarop de conclusies zijn gebaseerd.

Nebest beschikt over een breed team inspecteurs en wij zijn daardoor in staat multidisciplinaire kunstwerken te inspecteren. Wij zijn gewend om in multidisciplinaire teams te werken en onze adviezen integraal te combineren tot één rapportage.

Onze medewerkers zijn gewend veilig te werken. Iedereen beschikt over eigen PBM’s en heeft ervaring met het werken op hoogte, langs water, binnen afzettingen, in besloten ruimtes en met hoogwerkers. Voor moeilijk bereikbare plekken zetten we daarnaast ook drones in.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de CUR-inspecties