In de cyclus van beheer en onderhoud bij een object is met enige regelmaat groot onderhoud noodzakelijk.

Wanneer deze behoefte actueel wordt geeft een toestandsinspectie vaak niet voldoende diepgang om een nauwkeurige projectbegroting op te stellen. De contractuele vooropname geeft inzicht in de uit te voeren maatregelen ten behoeve van de contractvoorbereidingen of uitvoer van groot onderhoud.

Bij een contractuele vooropname staat diepgang en nauwkeurigheid centraal. Indien een schadelocatie of verdachte locatie geconstateerd wordt dient deze op handafstand beoordeeld te worden. Dit zal gaan middels zintuiglijke inspectie; voelen, afkloppen, luisteren, etc. Wanneer bereikbaarheidsvoorzieningen of verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn worden deze ingezet.

Het is mogelijk dat op voorhand de behoefte naar Nader Onderzoek bekend is. Dit kan gecombineerd worden uitgevoerd met de contractuele vooropname. Tevens is nader onderzoek een mogelijke vervolgstap op de contractuele vooropname.

De contractuele vooropname zal resulteren in een rapportage waarin met grote nauwkeurigheid de bevindingen gerapporteerd staan. Op basis van de contractuele vooropname kan een kostenraming op VO-niveau (voorontwerp) gerealiseerd worden.

Deze producten maken gebruik van de Contractuele vooropname