Deze inspectie wordt uitgevoerd na voltooiing van werkzaamheden door de aannemer bij een (groot) onderhoudscontract of realisatiecontract.

Tijdens inspectie wordt zintuigelijk bepaald of de werkzaamheden door de aannemer juist zijn uitgevoerd. Uiteraard kan dit aangevuld worden met diverse non-destructieve nader onderzoekstechnieken als de situatie hier om vraagt. 

Deze producten maken gebruik van de Contractuele eindopname