Bij de constructieve analyse of een schadeanalyse wordt op basis van kenmerken van de constructie, bekende ontwerpgegevens, vuistregels en expert judgement een oordeel over de constructie gegeven.

Bij een beschouwing worden geen (her)berekeningen uitgevoerd. Wel kan de constructieve beschouwing een risicoanalyse en risicoscore bevatten, dit kan een eigen risicomodel zijn of een beoordelingsmodel van derden, bijvoorbeeld het CRIAM van Rijkswaterstaat; zie verder categorie C3 van de CUR 117.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Constructieve beschouwing