Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom een VvE een MJOP laat opstellen. De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt.

Meerjarenonderhoudsplan

De MJOP (meerjarenonderhoudsplan / meerjarenonderhoudsprognose ) wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en lange termijn. Hierdoor kan de VvE (Vereniging van Eigenaren) het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen.
De MJOP voor de korte en langere termijn is daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking kan de VvE hiervoor vroegtijdig een budget voor vrijmaken of reserveren, of zij kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan er een gespreid onderhoudsbeleid gevoerd worden waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.

Nebest kan u laten ondersteunen bij exacte conditie bepalen conform NEN 2767 voor zowel het bouwkundige deel als de installaties.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een bouwkundige met behulp van het verwerkingsprogramma O-Prognose van Plandatis. De MJOP’s uit O-Prognose zijn ook te importeren in het beheerpakket van Twinq.

Deze producten maken gebruik van de Conditiemetingen