De conditiemeting conform de NEN 2767-4 is een veel toegepaste wijze om de huidige conditie- en onderhoudstoestand van een object in kaart te brengen.

Bij uitvoer van een conditiemeting worden per bouwdeel gebreken toegekend waarbij per gebrek de ernst, omvang en intensiteit worden bepaald door de inspecteur. Dit resulteert in een conditiescore en verzorgingsscore per bouwdeel van een object.

Bij uitvoer van een conditiemeting worden per bouwdeel gebreken toegekend waarbij per gebrek de ernst, omvang en intensiteit worden bepaald door de inspecteur. Dit resulteert in een conditiescore en verzorgingsscore per bouwdeel van een object.

De conditiescore kan goed ingezet worden als inspectie om de meerjarenonderhoudsplanning op te baseren. Echter is de conditiescore niet per definitie een graadmeter voor de urgentie van een onderhoudsmaatregel. De conditiescore leent zich er voornamelijk toe een object meerdere jaren achter elkaar te inspecteren en de degradatie inzichtelijk te maken aan de hand van een cijfer. Van belang is dat de inspectiediepgang en methodiek van de verschillende inspecties dan wel gelijk is om een bruikbare vergelijking op te stellen. Wij adviseren u graag bij een goede toepassing van dit product binnen uw systeem van beheer en onderhoud of de inpassing van dit product in uw assetmanagement.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Conditiemeting NEN 2767-4