Ten einde iets te kunnen zeggen over de aangebrachte en of resterende laagdikte van coatingsystemen op zowel beton als staal kan Nebest de laagdiktes bepalen.

Ten einde iets te kunnen zeggen over de aangebrachte en of resterende laagdikte van coatingsystemen op zowel beton als staal kan Nebest de laagdiktes bepalen.

Op het gebied van staal gebeurd dit doorgaans niet-destructief middels een zogenaamde coatinglaagdiktemeter. Deze meter is in staat op een nauwkeurige wijze (tot 1% nauwkeurig) een beeld te geven van de aanwezige droge laagdikte.

Op het gebied van beton kan een meting niet-destructief worden uitgevoerd. De vraag hiernaar is echter beperkt en binnen Nebest wordt een meting doorgaans destructief uitgevoerd. Hiertoe kan een deel van de coating worden uitgesneden/verwijderd en in het laboratorium worden beoordeeld op laagdikte.

In het werk kan dit echter ook worden gecontroleerd door middel van de zogenaamde P.I.G. zijnde de Paint Inspection Gauge.

Middels een kleine insnijding (beperkt destructief) wordt met een speciaal daarvoor gemaakt ‘mes’ een insnijding gemaakt tot op het beton. Middels het oculair van de P.I.G. is dan nagenoeg exact (0,02 mm) af te lezen wat de ter plaatse aanwezige laagdikte is. Bij opbouw in verschillende lagen zijn ook de laagdiktes onderling vaak te onderscheiden.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Coatinglaagdikte