Uitgehard beton heeft een alkalisch milieu met een pH-waarde van circa 12 tot 14. Door de hoge pH-waarde ontstaat rondom het in het beton aanwezige wapeningsstaal een beschermende passiveringslaag. De passiveringslaag wordt echter alleen in stand gehouden zolang het beton een pH-waarde van circa 9 of hoger heeft.

Eén van de oorzaken waardoor de pH in het beton kan afnemen is de zogenaamde carbonatatie. Bepaling van de carbonatatiediepte wordt uitgevoerd conform NEN-EN 14630. De carbonatatie wordt bepaald in het werk of in het laboratorium op in het werk geboorde kernen. De diepte van de carbonatatie, het zogenaamde carbonatatiefront, wordt bepaald met behulp van fenolftaleïne.

Bepaling van de carbonatatiediepte dient altijd uitgevoerd te worden in combinatie met dekkingsmetingen om zodoende te kunnen bepalen of het carbonatatiefront is gevorderd tot aan of voorbij de wapening.

Op basis van de leeftijd van de constructie, de dekking op de wapening en de carbonatatiediepte kan een uitspraak worden gedaan over het risico op carbonatatiegeïnitieerde corrosie van de wapening. Op basis van dit risico kan een advies worden gegeven welke maatregelen genomen dienen te worden om grootschalige schade door carbonatatiegeïnitieerde corrosie in de toekomst te voorkomen.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Carbonatatiedieptemetingen