Om de gebruikswaarde van een zandcementdekvloer in het werk te kunnen bepalen wordt de BRE-screedtest gebruikt. De BRE-screedtest wordt uitgevoerd conform NEN 2741-2008.

Als maat voor de kwaliteit van de dekvloer wordt de weerstand tegen indrukking door dynamische belasting gehanteerd. Bij de proef wordt een (val)gewicht langs een staaf vanaf een vaste hoogte vier keer op dezelfde locaties losgelaten. Na vier inslagen wordt de ontstane indrukking van de dekvloer gemeten. Op basis van deze indrukking wordt de cementgebonden dekvloer ingedeeld in een klasse.

Omvang van het onderzoek
Conform NEN 2741-2008 moet één meting per 25 m² vloeroppervlak te worden uitgevoerd, met een minimum van drie metingen voor de gehele vloer. Bij gangen moet iedere 5 meter een meting worden uitgevoerd, met een minimum van drie metingen voor de gehele gang. Om (verder) schade te voorkomen, wordt bij de meting een afstand van minimaal 30 cm van scheuren of randen aangehouden.

Deze producten maken gebruik van de BRE-screedtest