De BRE-screedtest is ontworpen om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van zandcement dekvloeren.

Omdat deze test wordt uitgevoerd door een valgewicht is deze proef, afhankelijk van de kwaliteit van de onderzochte vloer, niet of beperkt destructief.

De proef is beschreven in de aanvulling op de NEN 2741: 2001/A1:2008: In het werk vervaardigde vloeren: Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden dekvloeren.

De test geeft direct een antwoord in het werk over de kwaliteit / gebruikswaarde. De mate van indrukking, de dynamische belasting, die ontstaat door het valgewicht geeft aan welke klasse vloer het betreft en voor welk toepassingsgebied de vloer geschikt is.

Er wordt een onderscheid gemaakt in klasse A, B en C en in toepassingsgebieden Industrie, Kantoorgebouw en Woongebouw.

Hoewel de BRE-screedtest is gekoppeld aan de norm voor cementgebonden vloeren wordt de classificatie ook gebruikt voor calciumsulfaat(anhydriet)gebonden gietvloeren.

Deze producten maken gebruik van de BRE-screedtest