Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouwen is het vereist dat het gebouw voldoet aan alle geldende bouwkundige brandveiligheidseisen.

Het is daarom vrijwel altijd aan te raden om al in het ontwerpstadium uw bouwwerk te laten toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Zo kunt u zo nodig nog tijdig het ontwerp aanpassen en voorkomt u toekomstige faalkosten.

Ontwerpcontrole

Om te komen tot een gedegen resultaat bij een controle van een bouwplan op het gebied van brandveiligheid wordt het aangeboden plan systematisch aan de hand van de betreffende afdelingen uit het Bouwbesluit doorgelopen. Nebest hanteert hiervoor een praktisch stappenplan.

Stappenplan beoordeling brandveiligheid op basis van Bouwbesluit 2013:

  1. Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken.
  2. Brandcompartimenten vaststellen en vluchttrappenhuizen beoordelen.
  3. Omvang (beschermde) subbrandcompartimenten controleren.
  4. Controle weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO).
  5. Vluchtroutes binnen het subbrandcompartiment beoordelen.
  6. Vluchtroutes vanaf de toegang naar aansluitend terrein en openbare weg controleren.
  7. Beperking van ontstaan van brandgevaarlijke situaties (materialen) controleren.
  8. Red- en blusvoorzieningen (aanwezigheid, positie) beoordelen.
  9. Brandveiligheidsinstallatie, rookmelders en vluchtrouteaanduiding beoordelen.
  10. Brandveilig gebruik, voorkomen brandgevaar.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Brandveiligheid: Ontwerpcontrole