Brand…..niemand zit er op te wachten en zeker niet op de schade die dit teweeg brengt.

Als je als opdrachtgever (of u nu een groot industrieel bent of particulier) met brand wordt geconfronteerd is dit al vervelend genoeg en zit u er niet op te wachten dat een inspectie en onderzoek naar de gevolgen lang op zich laat wachten.

Productgroep Onderzoek Beton streeft er dan ook naar zo snel mogelijk te schakelen, het onderzoek op locatie uit te voeren, een analyse te doen in ons laboratorium en een (herstel)advies op te stellen.

In extremis realiseren wij dit binnen enkele dagen.

Normale gang van zaken (als daar de tijd voor is):

 • Locatiebezoek om de situatie te beoordelen en een zo compleet mogelijk Plan van Aanpak op te stellen.
 • Uitvoering van een inspectie en onderzoek op locatie waarbij:
  - de schadeomvang wordt vastgelegd;
  - dekking wordt gemeten;
  - kernen worden genomen uit het beton om aantastingsdiepte te kunnen bepalen;
  - wapening uit de constructie wordt genomen indien het vermoeden bestaat dat sprake is van sterkteverlies;
  - laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd aan de uitgenomen beton- en staalmonsters;
  - een analyse wordt gedaan van alle bevindingen en onderzoeksresultaten;
  - een (herstel)advies wordt opgesteld.

Mocht het noodzakelijk zijn naar aanleiding van de resultaten aanvullende constructieve kennis en kunde in te schakelen kunnen wij dit intern voor u oplossen met de productgroep Constructief.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Brand