Veel bestaande complexen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn (conform de toenmalige gebruikelijke wijze van bouwen) uitgevoerd met betonnen elementen die van buiten naar binnen doorlopen en ongeïsoleerde spouwmuren. Kortom, veel koudebruggen in de thermische schil (buitengevels).

Een koudebrug is een deel van een constructie waar een grotere warmtetransmissie van binnen naar buiten plaatsvindt dan in de omringende constructie.  Als gevolg hiervan kunnen negatieve effecten ontstaan zoals:

  • Warmteverlies
  • Condensatie aan de binnenzijde
  • Vochtproblemen
  • Aangroei van biologische agentia

Om zicht te krijgen op de bouwfysische staat van de thermische schil van een complex kan Nebest twee specifieke onderzoeken aanbieden:

  1. Thermografische opnamen
  2. 3D-koudebrugberekeningen

Deze onderzoeken gaan idealiter gepaard met een archiefonderzoek naar de oorspronkelijk ontworpen principedetaillering van de gevel en een destructief onderzoek op koudebrugverdachte locaties. Middels destructief onderzoek kan de werkelijk gerealiseerde situatie worden geverifieerd met de bestaande principedetails en/of zo nodig worden uitgewerkt tot aangepaste principedetails. Door de werkelijke situatie nauwkeurig vast te leggen kunnen betrouwbare 3D-koudebrugberekeningen worden uitgevoerd met effectieve aanbevelingen voor verbetering van de thermische schil.