Aantasting door zwavelzuur. Bij aantasting van beton door zwavelzuur is in vrijwel alle gevallen sprake van zogenoemde biogene zwavelzuuraantasting.

Dit is een aantasting van het betonoppervlak door zwavelzuur dat is ontstaan door bacteriële omzetting van sulfiden in zwavelzuur. Deze vorm van aantasting kan voorkomen in rioolstelsels en waterzuiveringsinstallaties.

Hierbij zijn de volgende processen te onderscheiden:

 • Omzetting van zwavelverbindingen in het rioolwater naar sulfiden door anaerobe bacteriën.
 • Ontgassing van het rioolwater, waarbij de overdracht plaatsvindt van de sulfideverbindingen die in het water zijn opgelost naar gasvorm in de rioolatmosfeer.
 • Omzetting van sulfiden naar zwavelzuur door aerobe bacteriën, die zich op de vochtige wanden van de buis boven het gemiddelde waterpeil bevinden.
 • Aantasting van de cementsteen door het geconcentreerde zwavelzuur bij een pH-waarde die beneden 1 kan dalen. De uiteindelijke aantasting van de cementsteen vindt plaats door oplossing. Aan het oppervlak wordt gips gevormd dat vaak als een korst op het oppervlak achterblijft. Deze korst heeft een bufferende werking voor verdere aantasting.

Productgroep Onderzoek Beton kan voor u onderzoek uitvoeren aan constructies die onderhevig zijn aan biogene zwavelzuuraantasting.

 • Locatiebezoek om de situatie te beoordelen en een zo compleet mogelijk Plan van Aanpak op te stellen.
 • Voorbereiding van alle werkzaamheden om een en ander veilig te kunnen uitvoeren. Eventueel regelen wij daarbij alles van bereikbaarheid, veilig stellen, reinigen etc.
 • Uitvoering van een inspectie en onderzoek op locatie waarbij:
  - de schadeomvang wordt vastgelegd;
  - de dekking wordt gemeten;
  - kernen worden genomen uit het beton om aantastingdiepte te kunnen bepalen;
  - wapening uit de constructie wordt genomen indien het vermoeden bestaat dat sprake is van
    sterkteverlies.
 • Laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd aan de uitgenomen beton- en staalmonsters.
 • Een analyse wordt gedaan van alle bevindingen en onderzoeksresultaten.
 • Een (herstel)advies wordt opgesteld.

Mocht het noodzakelijk zijn naar aanleiding van de resultaten aanvullende constructieve kennis en kunde in te schakelen kunnen wij dit intern voor u oplossen met de productgroep Constructief.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Biogene zwavelzuuraantasting