Voor veel gebouwen met enige ouderdom, blijkt het onderhoud aan de betonconstructie één van de grootste kostenposten in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Herstel van betonschade, als gevolg van corroderende wapening, wordt vaak uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Uit een Europees onderzoek blijkt dat de faalkans van betonherstel binnen 10 jaar circa 50% is. Voor Nederland geldt een vergelijkbare faalkans.

Betononderzoek

Voor gebouweigenaren en -beheerders kan Nebest een onderzoek uitvoeren naar de toestand van het betonwerk, de kans op schade in de toekomst bepalen. Hiervoor zijn verschillende technieken en procedures ontwikkeld voor gefundeerd advies over de noodzaak en mogelijkheden voor betononderhoud. Een onderzoek wordt uitgevoerd conform CUR-Aanbeveling 72 (2011) “Inspectie en onderzoek van betonconstructies”.

Onderzoek en advies hebben betrekking op:

  1. Wapeningsdekking en carbonatatiediepte.
  2. Schadelijke bestandsdelen, zoals chloride, sulfaten en reactief toeslagmateriaal (ASR).
  3. Scheuren, opleggingen, aansluitingen en constructiefouten.
  4.  Aantastingsmechanismen vanuit de omgeving, milieuklasse.
  5. Conditie van de afwerklagen, (vloer)coatings, pleisterlagen, dilatatievoegen en oude reparaties.
  6. Mogelijkheden voor herstel en bescherming van het beton.
  7. Het opstellen van een werkplan of bestek voor uitvoering van herstel en onderhoud.
  8. Selecteren van uitvoerende, beoordeling van offerten en aanbesteding begeleiden.
  9. Toezicht op uitvoering, rapportage over de behaalde kwaliteit van het uitgevoerde werk.
  10. Plan voor onderhoud en begroting voor onderhoud in de komende jaren (MJOP).

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Betononderzoek