Op basis van mengselonderzoek kan bepaald worden of een betonmengsel geschikt is voor de gewenste toepassing, waarbij rekening gehouden moet worden met specifieke factoren zoals de wapeningsconfiguratie, transportafstand en omgevingstemperatuur.

Het betonmengselonderzoek kan aanleiding geven tot het nemen van aanvullende maatregelen met betrekking tot de samenstelling van het mengsel of de constructie. De resultaten van het mengselonderzoek kunnen ook worden gebruikt als input voor koelings- en spanningsberekeningen.

Het is mogelijk om recepten en grondstoffen te testen op bijvoorbeeld de schuifmaat, zetmaat, vloeimaat en trechtertijd. Ook is het mogelijk om voor een bepaald mengseleigenschap een geschikt recept te maken en te testen.

Naast de genoemde eigenschappen kan Nebest ook testen op bijvoorbeeld druksterkte, splijttreksterktewarmteontwikkeling (adiabatische proef), e-modulus en buigtreksterkte.

Bij het mengselonderzoek werken we conform NEN-EN 12390-3 Druksterkte, NEN-EN 12390-6 Splijttreksterkte, NEN-EN 12390-5 Buigsterkte, NEN-EN 12350 Beproeving van Betonspecie en NEN-EN 206 / NEN 8005 Beton.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Betonmengselonderzoek