De productgroep Bestaande funderingen is gespecialiseerd in funderingsonderzoek, funderingsherstel en in het monitoren van scheuren en scheefstand.

Nebest beschikt over eigen meetapparatuur en een materiaalkundig laboratorium, hiermee zijn we in staat om alle onderzoeken vakkundig en snel uit te voeren. We hebben daarbij kennis van zowel houten paalfunderingen, betonnen paalfunderingen en funderingen op staal. Onze uitgebreide rapportages bevatten daarnaast veel fotomateriaal.

Brancheorganisatie F3O

Het funderingsonderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen:

  • Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal (ondiepe funderingen) van februari 2014 uitgegeven door F3O.
  • Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen van oktober 2016 uitgegeven door CUR/SBR/F3O.

Funderingsonderzoek

Is een pand op staal gefundeerd of heeft het pand een fundering op houten of betonnen palen en vertoont deze tekenen van een falende fundering, dan is funderingsonderzoek aan te raden. Voor aankoop, verkoop of splitsing van een woning geeft een funderingsonderzoek informatie over de huidige kwaliteit van de fundering. Ook voordat een renovatie of verbouwing, met of zonder verzwaring van de bovenbouw, wordt uitgevoerd is funderingsonderzoek op zijn plaats.

Nebest voert onderzoeken uit naar de fundering van één pand, meerdere panden, woonblokken of hele woonwijken.


Funderingsherstel

Het herstellen van de fundering van bestaande gebouwen is specialistisch werk. Door onze kennis en ervaring van uiteenlopende projecten kunnen wij u adviseren in de juiste herstelmaatregelen. Wij weten wanneer herstel van een fundering of woning bijvoorbeeld realistisch is, of er een constructieve herberekening nodig is en welke maatregelen voor de bovenbouw getroffen moeten worden. Als laatste kunnen wij ook toezichthouders bieden voor bij de uitvoering van de werkzaamheden.


Monitoren scheuren en scheefstand

Bij scheuren en scheefstand kan sprake zijn van een eenmalige verzakking of actieve scheuren. Het is daarom belangrijk om scheuren en scheefstand actief te monitoren.


Inspectie houten vloeren

Een vakgebied dat dicht tegen bestaande funderingen aanligt, is de inspectie van houten vloeren. Bij bestaande vloeren is zowel de houtkwaliteit maar ook bijvoorbeeld het grondwaterpeil van belang. Nebest kan u ondersteunen met inspectie, advies en toezichthouden.

Nebest inspecteert houten vloerbalken onder de gehele begane grondvloer, voor zover toegankelijk.