Een beleidsplan dient als fundament voor een beheerstrategie en biedt houvast bij het maken van de juiste beheerkeuzes in de gemeente.

Dit plan komt tot stand na een studie op de missie en visie van de gemeente in combinatie met een serie van interviews en brainstormsessies met de beheerder en ambtenaren. Er wordt rekening gehouden met de onderwerpen die de gemeente als belangrijke waarden op het netvlies heeft staan. Dit kunnen zijn: ambitieniveau, duurzaamheid, budgetten, gebiedskwaliteit, veiligheid etc. De standpunten van de gemeente worden vastgelegd in het beleidsdocument en dienen hiermee voor een goede onderbouwing van de te maken keuzes in het beheer van de kunstwerken.

Met een beleidsplan brengt u ook uniformiteit en toezicht op de begroting. Het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) van 2003 definieert het begroten en onderverdelen van beheer aan kapitaalgoederen. Het toezicht op de gemeentes door de rijksoverheid en de provincie wordt met een beleidsplan doelmatig uitgevoerd en voldoet daarmee aan het Besluit Begrotingen en Verantwoordingen.

Deze producten maken gebruik van de Beheerplan en beleidsplan