Bedienings- en besturingsinstallaties kunnen worden beoordeeld op diverse facetten. Nebest levert daarvoor advies zoals (ontwerp)toetsingen, inspecties, verificaties en documentstudies. Wij beoordelen de functionele werking, maar ook de veiligheid of de instandhouding.

Naast onderhoudsinspecties op het gebied van bediening, besturing en laagspanningsinstallaties voert Nebest ook gericht technische onderzoeken uit. Bijvoorbeeld schade- of storingsonderzoeken, tijd-wegdiagrammen van een brugbeweging, controlemetingen voor motorvermogens, gelijkloopmetingen, testen van noodbedrijf en noodbediening, NEN 1010-inspecties en NEN 3140-keuringen.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Bedienings- en besturingsinstallaties