Er zijn veel verschillende manieren om het areaal van een asset-owner in een beheersysteem onder te brengen.

Nebest levert met SIDANonline een toepassing waarin u het beheer van uw kunstwerken eenvoudig en compleet kunt organiseren. Naast SIDANonline levert Nebest regelmatig input voor beheersystemen van andere marktpartijen. Het is tot nu toe voor elk systeem mogelijk om eenvoudig een importbestand te genereren waardoor uw areaalinformatie compleet geïmporteerd wordt. Hierbij gaat het om alle paspoortgegevens van objecten inclusief locatie, decompositie, gebreken en maatregelen in de meerjarenraming. Deze informatie wordt geleverd met fotonummers corresponderend met de desbetreffende foto’s. Uniformiteit is hierbij zeer belangrijk om het beheer in de dagelijkse praktijk juist in te steken. Een dergelijk importbestand kan worden opgesteld aan de hand van vrijwel elke inspectie en inspectiediepgang. Ook is het mogelijk om de maatregelen in een importbestand volledig af te stemmen op het beleid van de asset-owner.

Deze producten maken gebruik van de Areaal op orde in uw beheersysteem