Alkali-silicareactie (ASR) is een reactie tussen de in het poriewater van beton aanwezige alkaliën en bepaalde, reactief silica bevattende bestanddelen van het toeslagmateriaal.

Door de reactie wordt een gel gevormd, die onder opname van water kan zwellen. Door dit zwellen ontstaan scheuren en kunnen de mechanische eigenschappen van het beton veranderen, hetgeen een ongunstige invloed kan hebben op het gedrag en het draagvermogen van de constructie. ASR wordt gekenmerkt door een craquelé scheuren-patroon. Afhankelijk van de constructieopbouw en van spanningen in het materiaal kunnen echter ook min of meer rechtlijnige scheuren voorkomen.

Vanwege de gevolgen die ASR kan hebben op het draagvermogen en daarmee op de constructieve veiligheid van de constructie, is het onderkennen van de aanwezigheid van ASR van belang.

In dat kader voert productgroep Onderzoek Beton inspectie en onderzoeken uit aan constructies waar ASR wordt vermoed.

In basis wordt de inspectie / het onderzoek uitgevoerd conform CUR-Aanbeveling 102.

Naast de expertise in het veld is productgroep Onderzoek Beton in staat om dieper de materie in te gaan door de interne samenwerking met ons eigen laboratorium.

Alle in CUR-Aanbeveling 102 beschreven materiaalkundige onderzoeken kunnen wij in eigen beheer uitvoeren tot en met het zeer specifieke PFM-onderzoek.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Alkali-silicareactie (ASR)