De RDW is de centrale ontheffingverlener voor exceptioneel transport, ook wel bijzonder en zwaar transport genoemd.

Hier wordt een aanvraag ingediend, zie bijvoorbeeld https://dwo.rdw.nl, deze aanvraag komt als het goed is bij de afdeling vergunningen terecht van de betreffende wegbeheerder.

Indien van (oudere) kunstwerken geen verkeersklasse of ontwerpuitgangspunten bekend zijn, is het mogelijk om een rekensheet op te stellen voor snelle en eenvoudige toetsing van een kunstwerk op belasting door bijzondere voertuigen.

Deze rekensheet is gebaseerd op het opstellen van zogenoemde invloedslijnen voor de relevante delen van de bovenbouw van het kunstwerk. Door de invloedslijn in een rekenblad te zetten, kan automatisch voor meerdere voertuigposities worden gezocht naar de maatgevende positie en optredende krachten. De optredende krachten worden getoetst aan de vooraf bepaalde capaciteit van het brugdek.

De rekensheet komt in beheer van de beheerder van het kunstwerk. De enige parameter die per aanvraag in de rekensheet moet worden ingevoerd is de aslastconfiguratie van het bijzondere transport.

Deze producten maken gebruik van de Advisering exceptionele transporten