Van binnen naar buiten doorgaande bouwdelen vormen de zwakke schakels in de thermische schil van een gebouw. Wanneer deze ongewijzigd blijven bij isolerende maatregelen, kunnen deze koudebruggen nadelige consequenties hebben.

Niet alleen zorgen koudebruggen voor een verhoogd warmteverlies, maar zij kunnen ook een risico vormen voor oppervlaktecondensatie of schimmelgroei.

3D-koudebrugberekeningen

Of deze koudebruggen ook daadwerkelijk zullen leiden tot negatieve bouwfysische effecten kan worden nagegaan met bouwfysische controle­berekeningen van de temperatuurfactor (f-factor). De berekening wordt uitgevoerd met specifieke software. Als input voor de berekening worden gegevens uit een archiefonderzoek (bestaande tekeningen) en inmeetgegevens uit destructief onderzoek gebruikt.
Koudebrugberekening

 

De temperatuurfactor geeft de verhouding aan tussen binnenoppervlaktetemperatuur en de buitentemperatuur onder genormeerde condities. Bij nieuwbouw kan deze temperatuurfactor worden getoetst aan de minimaal vereiste waarde uit de bouwregelgeving. In geval van bestaande bouw bieden de rekenresultaten inzicht in de risico’s op de vorming van allergenen of condens op het oppervlak. Wanneer uit berekening blijkt dat deze effecten kunnen optreden, worden nieuwe varianten van het detail met aanpassingen berekend. Zo wordt bij isolerende maatregelen vooraf een onderbouwd en gericht advies aangedragen.

Deze producten maken gebruik van de 3D-koudebrugberekeningen