Bij U15 gaan we voor duurzame mobiliteit in Midden-Nederland. Ons netwerk draait op de inzet van onze leden, allemaal werkgevers uit de regio. Samen gaan we voor duurzame mobiliteit in Midden-Nederland. En dat levert veel op! Een betere bereikbaarheid, lagere kosten, CO2-reductie en vitalere medewerkers.

 

De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van MVO Nederland, Natuur en Milieu, Het Nederlandse Klimaatverbond en het ministerie van IenM. Maar wij zijn niet alleen, de Nederlandse klimaatcoalitie bestaat vooral dankzij haar deelnemers: organisaties, instellingen, overheden, NGO’s en bedrijven die uiterlijk voor 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering realiseren en zich daarvoor aansluiten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. Zo werken wij samen aan een klimaatneutrale samenleving.