7 april 2020

Gemeente Molenlanden omvat een groot waterrijk gebied en heeft een groot areaal civiele kunstwerken in beheer.

Inspectie 87 duikers gemeente Molenlanden

Om inzicht te verkrijgen in de huidige staat en het benodigde onderhoud van 87 duikers voert de afdeling Inspectie en Beheer momenteel inspecties uit in opdracht van gemeente Molenlanden. De inspectie wordt uitgevoerd door één inspecteur en vormt daarom geen risico voor corona-overdracht. Op basis van de uitkomsten uit de inspecties worden onder­houdsmaatregelen geadviseerd.

Fotoalbum