12 maart 2020

De Øresundsbron is een verkeersverbinding tussen Kopenhagen en Malmö die bestaat uit een brug, eiland en tunnel. Sinds vele jaren zijn in het dak van de tunnel lekkages aanwezig. De afgelopen jaren zijn diverse pogingen gedaan om de lekkages te dichten door middel van injecties met een polyurethaan. Omdat deze injecties niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, zijn in het verleden goten geplaatst om het lekwater af te voeren.

Scandinavische primeur voor Nebest hoogwerker Øresundsbron

De Deens/Zweedse beheermaatschappij Øresundsbron is op zoek gegaan naar een geschikte oplossing om de lekkende mootvoegen te dichten. Voor zover Øresundsbron kon nagaan is in Scandinavië geen alternatieve injectiemethode bekend. Tijdens een bezoek aan het internationale congres ‘Beyond a tunnel vision’ op 27 november 2018 in Brussel is Øresundsbron via het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) voor het eerst met Nebest in contact gekomen.  

Jan Kloosterman en Leo Leeuw, specialisten tunneltechniek bij Nebest, zijn gevraagd om met een advies te komen voor het verhelpen van de lekkages in de tunnel. Op basis van een visuele inspectie van de lekkages is een plan van aanpak opgesteld voor afdichting van de meest problematische mootvoeg.

“De geïnjecteerde mootvoeg was letterlijk een regengordijn van drie meter breed met een geschat lekdebiet van 50 - 100 m3 per dag” vertelt Jan Kloosterman.

De geadviseerde herstelmethode wordt in Nederland al sinds 2002 door Leo Leeuw toegepast. Vanwege de afwezigheid van kennis en ervaring met deze methode bij Øresundsbron heeft Nebest ook de contractering van de aannemer en coördinatie van het project verzorgd. Met uitvoering van de injectie in de nacht van 26 op 27 februari jl. heeft Øresundsbron met Nebest een primeur in Scandinavië.

Wij kijken terug op een geslaagde injectie, mede dankzij de inzet van Tebecon, Van Kempen Betonboringen en een goede samenwerking met de opdrachtgever.

Fotoalbum