20 maart 2020

Het coronavirus houdt ons in de ban en verregaande maatregelen worden genomen door de Nederlandse regering. Wat zijn de risico’s die gepaard kunnen gaan met onze werkzaamheden en welke maatregelen nemen wij als Nebest?

coronavirus Nebest werkzaamheden

Voor Nebest staat de gezondheid van medewerkers, klanten en bezoekers voorop. De ontwikkelingen rondom het coronavirus worden daarom op de voet gevolgd. De richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD met betrekking tot het coronavirus zijn hierbij leidend.

Wij zetten onze bedrijfsvoering onverminderd voort zonder onverantwoorde risico’s te lopen door inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en een aantal aanvullende interne maatregelen:

  • Thuiswerken en overleg

Onze IT-omgeving is goed ingericht, waardoor collega’s eenvoudig vanuit huis kunnen werken en telefonisch of via Teams bereikbaar zijn om u te woord te staan. Ook voor overleggen maken we gebruik van deze middelen en helpen we u indien nodig op weg met het gebruik hiervan.

  • Inspectiewerkzaamheden

Inspecties en materiaalkundig onderzoek worden meestal uitgevoerd in kleine teams van twee inspecteurs en vormen daarom een beperkt risico voor corona-overdracht. Waar nodig houden we gepaste afstand (> 1,5 m) van elkaar en worden meetinstrumenten extra gereinigd.

Voor inspectiewerkzaamheden in (bewoonde) woningen of wanneer de locatie alleen te bereiken is door een (bewoonde) woning wordt in samenspraak met opdrachtgever gezocht naar alternatieve mogelijkheden voor bereikbaarheid. Indien alternatieve vormen van bereikbaarheid niet mogelijk zijn, wordt dit type inspectie alleen in uiterste noodzaak (wanneer de constructieve veiligheid in het geding is) uitgevoerd onder strikte voorwaarden.

  • Gebruik meetapparatuur

Meetapparatuur wordt vanaf heden uitgerust met hygiënedoekjes. De gebruiker reinigt de meetappa­ratuur na gebruik en/of persoonswisseling. Ook door ons materiaalbeheer worden meetinstrumenten de komende periode extra gereinigd.

  • Laboratoriumonderzoek

Laboratoriumonderzoek wordt veelal op individuele basis uitgevoerd, waardoor de kans op overdracht van het coronavirus beperkt is. Waar nodig houden we gepaste afstand (> 1,5 m) van elkaar en worden meetinstrumenten extra gereinigd. De hal die de toegang vormt tot ons laboratorium is tijdelijk alleen bereikbaar voor laboratoriumpersoneel.

Het in ontvangst nemen van monsters is op de huidige locatie naar buiten verplaatst. Monsters voor laboratoriumonderzoek kunnen hier worden achtergelaten. Na de levering drukt u op de bel om de levering te bevestigen. U hoeft hierbij vanzelfsprekend niet te wachten op een medewerker.

  • Kennissessies

De kennissessies van de komende maanden zijn reeds verplaatst naar later in het jaar. De kennis­sessie “Constructieve veiligheid van bestaand vastgoed” wordt aangeboden in de vorm van een webinar.

  • Reizen

Reizen wordt alleen gedaan indien noodzakelijk. Reizen gebeurt per auto, zoveel als mogelijk met slechts de chauffeur in de auto.

  • Hygiëne

De afgelopen weken is de schoonmaakfrequentie geïntensiveerd. Op iedere verdieping zijn toiletten en een pantry aanwezig (inclusief papieren doekjes) met de mogelijkheid om handen te wassen.

Op deze wijze en met inachtneming van de richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD doen wij er alles aan om onze dienstverlening met beperking van de risico’s voort te zetten.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Sandra van der Snoek via het telefoonnummer 06 177 488 03.

Tenslotte rest ons voor nu te melden: let goed op uzelf en op uw omgeving.