18 december 2019

Op 28, 29 en 30 januari 2020 is Nebest vertegenwoordigd op GEVEL 2020, dé vakbeurs voor ontwerp en engineering van de gebouwschil. Op onze stand (01.D097) presenteren wij drie relevante thema’s met betrekking tot de instandhouding en verduurzaming van de gevel.

GEVEL 2020 kennissessie materiaalkunde bouwfysica constructieve veiligheid

Materiaalkunde

Beton, staal, hout en metselwerk zijn degelijke en veelvoorkomende materialen binnen de gebouwschil. Er zijn echter verschillende factoren die de levensduur van deze materialen kunnen verkorten. Overbelasting en aantasting door het milieu zijn slechts enkele voorbeelden die ervoor zorgen dat materialen versneld degraderen. Het tijdig herkennen van schade en het duurzaam herstellen hiervan vormen een fundamenteel onderdeel van beheer en onderhoud om vervolgschade en/of constructieve problemen in de toekomst te voorkomen. Zowel op locatie als vanuit ons materiaalkundige laboratorium in Vianen zetten wij ons specialisme in op het gebied van materiaalkunde om schades vroegtijdig en op een adequate manier te kunnen analyseren.

Op GEVEL 2020 maakt u kennis met onderzoekstechnieken waarmee schades aan beton, staal, hout en metsel­werk vroegtijdig herkend kunnen worden. Wij demonstreren u real-life de laatste stand van de meettechniek aan de hand van de sinds kort beschikbare Hilti PS 300 Ferroscan en Hilti PS 1000 X-Scan.

Bouwfysica

Verduurzaming van bestaand vastgoed en specifiek de gebouwschil is aan de orde van de dag. Gebouweigenaren worden meer dan ooit gestimuleerd isolerende en installatietechnische ingrepen uit te voeren. Binnen 30 jaar moet de gehele woningvoorraad verduurzaamd zijn.

Nebest ervaart vanuit diverse onderzoeken dat bij verduurzaming van bestaand vastgoed vooral wordt uitgegaan van het effect op de energieprestatie. Bij een goede voorbereiding op een voorgenomen verduurzaming moet echter ook de technische haalbaarheid in ogenschouw worden genomen. Zijn de voorgestelde maatregelen praktisch uitvoerbaar en zijn er wellicht nadelige bouwfysische neveneffecten (condensatie, schimmelvorming of gezondheidsklachten) te verwachten?

Op GEVEL 2020 geven wij u inzicht in de technische en bouwfysische aspecten om verduurzaming voor zowel de gebouweigenaar als de gebruiker te laten slagen.  

Constructieve veiligheid

Incidenten met het bezwijken van gemetselde gevels van (woon)gebouwen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig hebben al regelmatig de media gehaald. Steeds vaker komen ook problemen van de nieuwe generatie gebouwen aan het licht. Te denken valt hierbij aan recente incidenten met geveldragers en betonnen borstweringen.

Op GEVEL 2020 geven wij u inzicht in de oorzaken van de problematiek en demonstreren wij de onderzoeks­mogelijkheden om incidenten met betrekking tot de constructieve veiligheid te voorkomen.

Kennissessie ‘Bouwfysische risico’s bij verduurzaming van de gevel’

Om u nog beter in te kunnen lichten over bouwfysische risico’s die mogelijk spelen bij verduurzaming van de gevel deelt collega ir. Patrick van de Ven aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zijn ervaringen. Schrijf u hier in voor deze sessie.

Aanmelden

Wij ontvangen u graag op 28, 29 of 30 januari in Rotterdam Ahoy. Gratis aanmelden kan hier.