28 oktober 2019

Met de publicatie van haar CO₂-emissies over het 1e halfjaar 2019 geeft Nebest Adviesgroep B.V. inzicht in de doelstellingen en voortgang van de CO₂-emissiereductie over het jaar 2019.

Voortgang CO2-emissiereductie

Over de 1e helft van 2019 heeft Nebest 603 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en 2 ten opzichte van 592 in de 1e helft van 2018 en 576 ton in de 1e helft van 2017.

Een uitgebreider overzicht is terug te vinden in de CO2-emissierapportage.

Tussen 31 juli 2019 en 1 januari 2017 is het aantal fte (+7%) harder gestegen dan de uitstoot (+2%). De uitstoot per fte is dus afgenomen. Over 2019 laten de cijfers een afname van de CO2-uitstoot per fte zien voor vrijwel elke emissiestroom, behalve met betrekking tot zakelijk gebruik privéauto.

CO2-emissies per fte vanaf basisjaar (2017)

Nebest CO2-emissies per fte vanaf basisjaar
De verschuiving van de uitstoot met betrekking tot mobiliteit van leaseauto naar privéauto is toe te schrijven aan het veranderde autobeleid.

Scope 3

Voor de ketenanalyses “Gevelherstel” en “Onderaannemers” lopen diverse acties. De app voor “Gevelherstel” is gereed en wordt veelvuldig aangeboden in offertes. Hier zijn verder nog geen concrete cijfers van te benoemen.