6 december 2018

Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Brief gemeenten Onderzoek brandveiligheid gevels

Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

De specialisten van Nebest kunnen diverse opdrachtgevers ondersteunen bij de inventarisatie en de duiding van het niveau van brandveiligheid van bestaande gevels. Doordat alle expertises onder één dak beschikbaar zijn, kunnen wij snel bepalen of een gevel ook daadwerkelijk binnen de bepaalde categorisering valt. Een destructief onderzoek aan een gevel verschaft inzicht in de werkelijk gerealiseerde bouwkundige situatie zodat kan worden vastgesteld of de brandklasse van de gevel voldoet aan het Bouwbesluit.

Fotoalbum