1 augustus 2017

Nebest gaat met een betrouwbare en doelmatige aanpak de RI&E’s en Plannen van Aanpak voor 1278 waterbouwkundige kunstwerken leveren, waaronder stuwen, gemalen, afsluiters en sluizen. Ook een Nota met informatie van het hele areaal wordt geleverd, essentieel voor de besluitvorming binnen Waterschap Brabantse Delta. Een RI&E en Plan van Aanpak zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke eisen die de Arbowet stelt aan werkgevers. Waterschap Brabantse Delta heeft aangegeven veel vertrouwen te hebben in de aanpak van Nebest.

Waterschap Brabantse Delta gunt opdracht voor RI&E’s van 1278 waterbouwkundige kunstwerken

Betrouwbare informatie

Betrouwbare informatie is essentieel voor de besluitvorming binnen het waterschap. Dankzij het proces van Nebest is de informatie in de RI&E’s gegarandeerd betrouwbaar. Het gehele proces is gevalideerd door een Hogere Veiligheidskundige (‘SKO gecertificeerde HVK’). Alle inspecteurs zijn extra getraind voor de start van het project en er vinden steekproeven plaats op het proces en producten.

Nota

Naast de rapportage per object wordt een Nota opgesteld voor het waterschap. Deze ‘management summary’ bevat alle belangrijke informatie over het gehele areaal. Het waterschap ziet hierin in één oogopslag alle informatie over het areaal, de veiligheidsrisico’s, urgentie en benodigde budget.

Met de informatie uit de Nota heeft Waterschap Brabantse Delta actuele, betrouwbare en complete informatie in handen. De Nota kan daardoor ingezet worden voor interne besluitvorming.

Doelmatige aanpak

De inspecties voor de 1278 waterbouwkundige kunstwerken worden doelmatig uitgevoerd door inspecteurs met tablets en slimme software. Waterschap Brabantse Delta heeft aangegeven veel vertrouwen te hebben in deze aanpak van Nebest, zo bleek bij de Project Startup.

Vijf voordelen van de betrouwbare en doelmatige aanpak:

  • De inspecties gaan snel en doelmatig. Er wordt gewerkt met formulieren op tablets met gebruiksvriendelijke invoer.
  • Alle risico’s en maatregelen worden op een consistente manier vastgelegd en er zijn geen fouten mogelijk door handmatige acties.
  • Het proces is gevalideerd door een Hogere Veiligheidskundige (HVK).
  • De inspecteurs kunnen zich 100% richten op de inspectie. Rapportages worden automatisch gegenereerd vanuit de inspectiegegevens.
  • De formulieren en rapportages bevatten klant specifieke wensen.

Ervaren inspecteurs

Nebest kan grote projecten in korte tijd realiseren dankzij een groot team van ervaren inspecteurs. Om de 1278 objecten van Waterschap Brabantse Delta in korte tijd te inspecteren wordt gewerkt met een kernteam van vier inspecteurs. Daarnaast staan nog vier inspecteurs gereed als reserve. Alle inspecteurs hebben jarenlange ervaring in het inspecteren van civiele kunstwerken en beschikken over een werktuigbouwkundige en/of elektrotechnische achtergrond.

SSK-kostenraming

In de RI&E’s zijn beheersmaatregelen opgenomen om de veiligheid van de kunstwerken te verbeteren. Voor beheerders is bij het programmeren van deze beheersmaatregelen ook het benodigde budget belangrijk (bron: www.rie.nl). Hiervoor zijn door Nebest kostenramingen opgesteld conform de Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK). Het resultaat hiervan is opgenomen in de Nota en de rapportage van ieder individueel kunstwerk.

CE-markering, Machinerichtlijn en Arbeidsmiddelenrichtlijn

De kunstwerken zijn beoordeeld volgens de eisen van zowel de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidsmiddelenrichtlijn en de Arbocatalogus Waterschappen. Ook worden objecten gecontroleerd op de aanwezigheid van een CE-markering volgens de Machinerichtlijn. Hiermee voldoet Waterschap Brabantse Delta aan de eisen die de Arbowet stelt om in compliance te komen.

Veilig werken

Bij het uitvoeren van veiligheidsinspecties vindt Nebest het belangrijk allereerst zelf veilig te werken. Omdat veel locaties erg afgelegen en in de weilanden liggen wordt gewerkt met teams van twee inspecteurs. Alle inspecteurs van Nebest beschikken standaard over een VCA-VOL diploma en eigen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De inspecteurs melden zich iedere dag aan en af bij de beheerder van het gebied.

Fotoalbum